fbpx

Övervikt och fetma kan bidra till en rad hälsoproblem och söka lösningar på dem är inte något som borde skämmas. Viktminskningskirurgi är ett effektivt alternativ för att hjälpa dig nå bättre kondition och välfärd. När man överväger detta alternativ kan det dyka upp ett brett spektrum av frågor:

  • Under vilka omständigheter kvalificerar jag till operationen?
  • Vilken metod som passar just mig?
  • Vilka förändringar borde det förväntas?
  • Vilken typ av stöd får jag efter operationen?

 

När ska man operera sig?

Bedömning för viktminskningskirurgi görs framför allt i förhållandet mellan patientens längd och vikt, såkallad kroppsmasseindex. Den nedre gränsen, enligt vad en person anses vara överviktig, är BMI 25. Fetma beräknas börja från och med BMI 30. Viktminskningskirurgi är ett verktyg i kampen mot fetma, särskilt när ditt BMI överstiger 30 och du har fått diagnosen för någon eller flera fetmarelaterade sjukdomar.(t.ex typ 2-diabetes, sömnapné, hjärtischemi, mm.)

 

Olika alternativ

Det är patientens egenskaper som ligger grunden till bedömning av vilken metod som skulle passa bäst. Det finns både icke-kirurgiska (innehåller olika verktyg för magsäcken) och kirurgiska alternativ (förminskning av magsäcken). Det som gör resultaten är förminskade matintag orsakat av respektive ingrepp.

 

Vad händer efter operationen?

Beroende på individuella egenskaper och dina medvetna matval kan du förvänta dig en snabb viktförlust i mån 50-70% förlust av din övervikt. Det krävs dock ett antal livsstilsförändringar, men viktminskningskirurgi gör dem mycket lättare att genomföra. Att förverkliga någon typ av livsstilsförändring krävs det någon form av impuls, och viktminskningskirurgi säkert kan ge det.

 

Läkaren som övervakare

Viktminskningskirurgi innebär en rad olika behandlingar och föreskrifter för att garantera säkerheten och effektiviteten av patientens framsteg i processen. Operationen föregås alltid av nogranna undersökningar samt en grundlig konsultation med kirurgen. Det är allmänna bestämmelser som innebär att patienter postoperativt alltid ska få föreskrifter och instruktioner om eftervård. Nästa fas innefattar vanligtvis efterhandskontroller med läkaren under sexmånaders postoperativ period samt ett års stödstruktur. Vid behov borde kirurgen också kunna hänvisa patienter till terapi eller personlig tränare.