fbpx

Magsäcksoperation

Magsäcksoperation 1

Health Clinic började sin verksamhet inom privatvård år 2009 och är den första och mest erfaren inom området viktminskningskirurgi i Estland.

 

Hur kan en magsäcksoperation göra det lättare att gå ner i vikt?

Med hjälp av viktminskningskirurgi begränsar man intaget av konsumerat mat. Mindre magsäcksvolym gör att man känner mätthetskänslan fortare och hjärnan får en signal om full mage. Intaget av kalorier minskas och viktminskningsprocessen tar sin början. Patienter som genomgått en viktminskningsoperation kan förvänta sig att tappa ca 50–70 % av sin övervikt under en period på två år efter genomförd operation.

Dessutom ska viktminskningskirurgin väsentligt förbättra patientens matvanor och kostpreferenser. Det ska leda till en minskad kroppsvikt samt minskad risk för olika fetmarelaterade sjukdomar som diabetes typ 2, högt blodtryck, högt kolesterol, sömnapné m.m.

Postoperativt ska mängden konsumerad mat inte minskas bara genom den minskade magsäcksvolymen, utan även de hormoner som styr vår matlust har en mycket viktig roll att spela i processen. Om aptiten minskas p.g.a. de hormonerna, är det lättare att ta rätt beslut om maten även i fortsättningen. Det ger varaktiga resultat och fysiskt välbefinnande i flera årtionden framöver.

 

Vem är passande kandidat för bariatrisk kirurgi?

Vanligtvis är man kvalificerad för viktminskningsoperation från och med BMI 40. Det kan även finnas en indikation till operationen hos patienter med BMI 30–40, men i det fallet måste det handla om fetmarelaterade sjukdomar som diabetes typ II, hjärtischemi, hyperkolesterolemi, hypertoni, degenerativa ledsjukdomar, sömnapné, kvinnlig infertilitet osv.

Räkna ut ditt BMI:

90
10

Ditt BMIi:

Vilka möjligheter finns det till magsäcksoperation?

Personer som vill gå ner i vikt har olika hälsotillstånd och preferenser. Det har utvecklats både kirurgiska och icke-kirurgiska metoder för viktminskningsoperationer. Om du vill bli av med din övervikt och överväger en viktminskningsoperation, kan en av de mest erfarnaste fetmaspecialisterna i Estland, dr Rein Adamson , hjälpa dig att hitta den lämpligaste metoden för just dig.

Dr Adamson hjälper dig att hitta den bästa möjliga behandlingsmetoden på din väg mot en lyckad viktnedgång.

 

Vårt team

Dr Rein Adamson blev 2004 en av de första kirurgerna i Estland som började utöva bariatrisk kirurgi (viktminskningskirurgi). Han anordnade den allra första viktminskningsoperationen i Estland, som utfördes av en utländsk specialist som Adamson bjudit in, med honom själv som assisterande kirurg. Dr Adamson har sedan ingått i teamet på The Health Clinic ända sedan starten.

Utöver viktminskningskirurgin är dr Adamson bland de främsta av de kirurger i Estland som utför postbariatriska plastikkirurgiska ingrepp. Vid postbariatriska operationer korrigeras lös och slapp hud på mage, överarmar, lår m.m.

  • Dr. Rein AdamsonEstlands mest erfarna fetmakirurg.
  • Har personligen utfört över 1000 bariatriska operationer och behandlingar.
  • 15 års erfarenhet inom olika typer av bariatriska operationer.
  • Den enda kirurgen i Estland som utför alla de fem huvudsakliga viktminskningsoperationerna (Gastric bypass, Gastric sleeve, Gastric plication, Gastric bandage, Gastric balloon).
  • Lång erfarenhet av viktminskningskirurgi utövad på de största sjukhusen i Estland (Östra Tallinns centralsjukhus, Norra Estlands sjukvårdscenter, privatkliniken Fertilitas).

 

Dr. Martin AdamsonPå The Health Clinic utförs det även fetmaoperationer av Dr. Martin Adamson, som tillsammans med sin pappa, Dr. Rein adamson, har varit verksam inom fetmakirurgi  sedan år 2011. Idag har dr. Martin Adamson fått en gedigen erfarenhet och grundliga kunskaper i bariatrisk kirurgi och han utför operationer självständigt på egen hand.

Anni LaasVarje kirurgisk magsäcksoperation gjord på The Health Clinic omfattar även en konsultation och uppföljande vård av vår specialutbildad sjuksköterska / näringsspecialist Anni Laas, som ska se till att våra fetmapatienter får ett grundligt och långsiktigt stöd med sin viktminskningsresa gällande kost, fysisk aktivitet och de allmänna livsstilsförändringar. Anni är en av de mest erfarna näringsspecialisterna i Estland och hennes ständiga självutveckling och samarbete med andra experter gör henne till en av de mest lämpliga specialisterna med inriktning på rådgivning  för patienter som genomgått viktminskningskirurgi.

Anni ska personligen rådgöra med våra patienter preoperativt samt 6 månader efter operationen och via e-post för ett helt år. Efter 12 månaders period kommer hon att göra en sammanfattande rapport om patientens resultat och ger ytterligare rekommendationer om det behövs.

Vi är övertygade om att vår kombination av erfarna kirurger och toppspecialister, individuellt bemötande samt grundlig rådgivning och uppföljning garanterar våra patienter en stor och bestående viktnedgång och avsevärt förbättrad livskvalitet.

 

Health Clinic erbjuder följande lösningar för viktminskningsoperation:

Gastric Balloon – 2850 / 3450 €
Gastric Banding – 4550 €
Gastric Plication – 4550 €
Gastric Sleeve – 6150 €
Gastric Bypass – 6150 €

 

Våra paketpriser inkluderar:

Den preliminära analysen av patientens hälsodeklaration samt konsultationen via e-post eller telefon
Utvärdering om patienten är en lämplig kandidat för viktminskningskirurgi.
Fastställande av den lämpligaste operationsmetoden för bästa möjliga resultat.
Vi ska förklara alla omständigheter rörande ingreppet för att patienten ska kunna fatta ett eget välövervägt beslut.

Konsultationen med kirurgen på plats på kliniken
Efter du anlänt kliniken kommer du ha ett personligt möte med kirurgen.

Samråd med en specialutbildad dietist/ näringsspecialist
Efter utförda operationen på kliniken.
5 års uppföljning.

Transferer
Alla transfer mellan flygplats/ hotel och klinik. Våra engagerade patient-koordinator kommer ni möta direkt på flygplats eller hamn efter ni anlänt till Tallinn.

En natt på hotellet före planerade operationen (om det behövs)
Hotellet ligger sida vid sida kliniken.

Analyser och undersökningar före operationer:
Blodprov
EKG
Ultraljudundersökningen
Gastroskopi

Operationen och den postoperativa sjukhusvistelsen
1 plats i dubbelrum. Privatrum tillgängligt för en extraavgift på 70 euro.
Operationer utförs på privatkliniken Fertilitas eller Östra Tallinns Centralsjukhus.
Sjukhusvistelse på 1–5 nätter (beroende på ingreppets egenskaper).
Kostnadsfri vistelse och behandling för de extra nätterna vid eventuella fall av komplikationer.
Alla mediciner.
Operationsprotokoll/ -sammanfattning på engelska för din familjeläkare på hemmaplan.

Behandling av eventuella komplikationer
Alla eventuella postoperativa komplikationer behandlas utan kostnader under patientens vistelse på sjukhuset i Tallinn.

24/7 assistans under din vistelse hos oss
Varje patient ska få sin personliga konsult som finns tillgänglig för assistans under hela patients vistelsen i Tallinn.

Anvisningar för den postoperativa perioden
Kostråd enligt rutinen vid viktminskningsoperation.
Exempelmenyer (i 3 olika etapper). Vitaminer och mineralämnen. Vätskeförbrukning osv.
Rekommendationer för motion och träning. Vanliga problem och deras lösningar. Allmänna tips.

Efterkontroll
Regulara check-ups med läkaren under din postoperativa sjukhusvistelse.
Stöd via e-post och telefon med din dietist/ näringsspecialist under 5års postoperativa tidsperiod.

Övrigt
Specialpriser för postbariatriska ingrepp efter viktnedgången (bukplastik, överarmsplastik, lårplastik, mm).

 

 

Varför välja The Health Clinic?

Vi är den första och mest erfarna medicinska resebyrån i Estland:

  • Det mest erfarna bariatrisk-teamet i Estland
  • Det mest omfattande behandlings- och vårdspaketet inom viktminskningskirurgi
  • Det bästa kundserviceprogrammet

För mer information klicka på länken för den behandling som du är särskilt intresserad av, eller kontakta oss för ytterligare info eller samråd clinic@thehealthclinic.eu.