Magsäcksoperation i Estland - The Health Clinic

Magsäcksoperation

 

Dr Rein Adamson blev 2004 en av de första kirurgerna i Estland som började utöva bariatrisk kirurgi (viktminskningskirurgi). Han anordnade den allra första viktminskningsoperationen i Estland, som utfördes av en utländsk specialist som Adamson bjudit in, med honom själv som assisterande kirurg. Dr Adamson har sedan ingått i teamet på The Health Clinic ända sedan starten.

Utöver viktminskningskirurgin är dr Adamson bland de främsta av de kirurger i Estland som utför postbariatriska plastikkirurgiska ingrepp. Vid postbariatriska operationer korrigeras lös och slapp hud på mage, överarmar, lår m.m.

 • Estlands mest erfarna fetmakirurg.
 • Har personligen utfört över 800 bariatriska operationer och behandlingar.
 • 12 års erfarenhet inom olika typer av bariatriska operationer.
 • Den enda kirurgen i Estland som utför alla de fem huvudsakliga viktminskningsoperationerna (Gastric bypass, Gastric sleeve, Gastric plication, Gastric bandage, Gastric balloon).
 • Lång erfarenhet av viktminskningskirurgi utövad på de största sjukhusen i Estland (Östra Tallinns centralsjukhus, Norra Estlands sjukvårdscenter, privatkliniken Fertilitas).

På The Health Clinic utförs det även fetmaoperationer av Dr. Martin Adamson, som tillsammans med sin pappa, Dr. Rein adamson, har varit verksam inom fetmakirurgi  sedan år 2011. Idag har dr. Martin Adamson fått en gedigen erfarenhet och grundliga kunskaper i bariatrisk kirurgi och han utför operationer självständigt på egen hand.

Varje kirurgisk magsäcksoperation gjord på The Health Clinic (utom gastrisk ballong) omfattar även en konsultation och uppföljande vård av vår specialutbildad sjuksköterska / näringsspecialist Anni Laas, som ska se till att våra fetmapatienter får ett grundligt och långsiktigt stöd med sin viktminskningsresa gällande kost, fysisk aktivitet och de allmänna livsstilsförändringar. Anni är en av de mest erfarna näringsspecialisterna i Estland och hennes ständiga självutveckling och samarbete med andra experter gör henne till en av de mest lämpliga specialisterna med inriktning på rådgivning  för patienter som genomgått viktminskningskirurgi.

Anni ska personligen rådgöra med våra patienter preoperativt samt 6 månader efter operationen och via e-post för ett helt år. Efter 12 månaders period kommer hon att göra en sammanfattande rapport om patientens resultat och ger ytterligare rekommendationer om det behövs.

Vi är övertygade om att vår kombination av erfarna kirurger, ett individuellt förhållningssätt samt omfattande rådgivning och övervakning borgar våra patienter stadig och varaktig viktminskning och avsevärt förbättrad livskvalitet.

Magsäcksoperation

Det är inte bara begränsat kaloriintag och matkonsumtion som ska ge en lyckad viktnedgång eller estetiskt mer tilltalande kroppsform hos kraftigt överviktiga personer. För att kunna dämpa våra hungerkänslor och minska aptiten, måste vår hjärna få en signal om att magen är full. Här spelar storleken på magsäcken och hormonerna i mag-tarmsystemet en mycket viktig roll.

 

Hur kan en magsäcksoperation göra det lättare att gå ner i vikt?

Med hjälp av viktminskningskirurgi begränsar man intaget av konsumerat mat. Mindre magsäcksvolym gör att man känner mätthetskänslan fortare och hjärnan får en signal om full mage. Intaget av kalorier minskas och viktminskningsprocessen tar sin början. Patienter som genomgått en viktminskningsoperation kan förvänta sig att tappa ca 50–70 % av sin övervikt under en period på två år efter genomförd operation.

Dessutom ska viktminskningskirurgin väsentligt förbättra patientens matvanor och kostpreferenser. Det ska leda till en minskad kroppsvikt samt minskad risk för olika fetmarelaterade sjukdomar som diabetes typ 2, högt blodtryck, högt kolesterol, sömnapné m.m.

Postoperativt ska mängden konsumerad mat inte minskas bara genom den minskade magsäcksvolymen, utan även de hormoner som styr vår matlust har en mycket viktig roll att spela i processen. Om aptiten minskas p.g.a. de hormonerna, är det lättare att ta rätt beslut om maten även i fortsättningen. Det ger varaktiga resultat och fysiskt välbefinnande i flera årtionden framöver.

 

Vem är passande kandidat för bariatrisk kirurgi?

Vanligtvis är man kvalificerad för viktminskningsoperation från och med BMI 40. Det kan även finnas en indikation till operationen hos patienter med BMI 30–40, men i det fallet måste det handla om fetmarelaterade sjukdomar som diabetes typ II, hjärtischemi, hyperkolesterolemi, hypertoni, degenerativa ledsjukdomar, sömnapné, kvinnlig infertilitet osv.

Räkna ut ditt BMI:

TotalDitt BMIi:

Vilka möjligheter finns det till magsäcksoperation?

Personer som vill gå ner i vikt har olika hälsotillstånd och preferenser. Det har utvecklats både kirurgiska och icke-kirurgiska metoder för viktminskningsoperationer. Om du vill bli av med din övervikt och överväger en viktminskningsoperation, kan en av de mest erfarnaste fetmaspecialisterna i Estland, dr Rein Adamson , hjälpa dig att hitta den lämpligaste metoden för just dig.

Dr Adamson hjälper dig att hitta den bästa möjliga behandlingsmetoden på din väg mot en lyckad viktnedgång.

The Health Clinic erbjuder följande lösningar för viktminskningsoperation:

Gastric Balloon – 2350 / 2950 €
Gastric Banding – 4500 €
Gastric Plication – 4500 €
Gastric Sleeve – 5500 €
Gastric Bypass – 5700 €

I operationspaketet ingår:

 • Samråd med kirurgen
  Bedömning av om patienten är lämplig för viktminskningskirurgi.
  Fastställande av den lämpligaste operationsmetoden för bästa möjliga resultat.
  Vi ska förklara alla omständigheter rörande ingreppet för att patienten ska kunna fatta ett eget övervägt beslut.
 • Samråd med en specialutbildad sjuksköterska/ näringsspecialist
 • Alla transfer mellan flygplats/ hotel och klinik
 • Analyser och undersökningar före operationer
  Blodprov
  EKG
  Ultraljud
  Gastroskopi
 • Operationen och den postoperativa sjukhusvistelsen
  1 plats i dubbelrum. Privatrum tillgängligt för en extraavgift på 110 euro.
  Operationer utförs på privatkliniken Fertilitas eller Östra Tallinns centralsjukhus.
  Sjukhusvistelse på 1–5 nätter (beroende på ingreppet).
 • Anvisningar för den postoperativa perioden
  Kostråd enligt rutinen vid viktminskningsoperation.
  Exempelmenyer (i 3 olika etapper). Vitaminer och mineralämnen. Vätskeförbrukning osv.
  Rekommendationer för motion och träning. Vanliga problem och deras lösningar. Allmänna tips.
 • Efterkontroll
  Samråd med kirurgen (2 veckor/6 månader efter utförd operation).
  Stöd via e-post och telefon med din personliga konsult samt kirurgen.
 • Övrigt
  Specialpriser för postbariatriska ingrepp efter viktnedgången (bukplastik, överarmsplastik, lårplastik).

 

För mer information klicka på länken för den behandling som du är särskilt intresserad av, eller kontakta oss för ytterligare info eller samråd clinic@thehealthclinic.eu.