fbpx

Fettsugning

Fettsugning möjliggör oss att ta bort fettceller från besvärliga områden som inte reagerar på kost eller motion. De vanligaste fettsugningsregionerna är överarmar, hela buken, kärlekshandtag, rygg, lår och knäna. Borttagandet av fettceller är permanent. Om du ökar i vikt, kan emellertid de återstående fettcellerna fortfarande växa och bidra till viktökningen, så att denna blir märkbar även i de redan behandlade områdena.

 

Kirurg Dr. Rein Adamson / Dr. Siim Simmo
Narkos Allmän
Operationstid 1-2,5 timmar
Sjukhusvistelse 1-2 dagar
Sjukfrånvaro 1-2 veckor
Pris 2 regioner – från 1990 €
4 regioner – från 2590 €
6 regioner – från 2990 €
8 regioner – från 3490 €
10 regioner – från 3990 €
 Avbetalning  från 54 €/ mån. Ansök här.Fettsugning 1
Fråga mer information eller boka en tid

 

Vad är fettsugning?

Med Fettsugning är det möjligt för oss att ta bort fett från besvärliga områden som inte reagerar på kost eller motion. Omfattningen av fettsugningen begränsas av den möjliga förlusten av kroppsvätskor och blod. Det är skälet till att detta ingrepp inte skall betraktas som en allmänt användbar metod för viktminskning. Korrigeringen av kroppskonturer görs inte enbart genom borttagande av fett utan också genom avlägsnande av bindvävsvätska.

FettsugningEfter ingreppet börjar huden forma sig runt det behandlade området, allt beroende av dess elasticitet. Om huden inte är tillräckligt elastisk, kan vi ta bort överflödig hud i ett ytterligare ingrepp (bukplastik eller lårlyft) för att uppnå ett för ögat tilltalande resultat. Alla ytterligare ingrepp kommer vid behov att separat förklaras för dig.
Borttagandet av fettceller är permanent. Om du ökar i vikt, kan emellertid de återstående fettcellerna fortfarande växa och bidra till viktökningen, så att denna blir märkbar även i behandlade områden.

 

Hur ska du förbereda dig för fettsugning?

För att göra risken med operationen så liten som möjligt är det viktigt att följa dessa rekommendationer.
Tala med din läkare om alla mediciner du tar. Mediciner som påverkar blodets koagulation (och som ofta ingår i värktabletter och mediciner mot influensa) kan orsaka blödning. Fråga din läkare vilka mediciner du får använda före operationen.

Nikotin orsakar en försämrad blodcirkulation, varför det kan orsaka stopp eller rubbningar i cirkulationen i det behandlade området. I kombination med vissa preventivmetoder (p-piller) ökar det risken för blodkoagulation och blodproppar. Du bör sluta röka minst två veckor före operationen och undvika nikotin åtminstone tills operationssåret har läkt.

 

 

Vad händer under fettsugningen?

Operationen kan göras i lokalbedövning tillsammans med lugnande medicin som ges i intravenös injektion eller också göras i allmän narkos. Valet beror på ditt hälsotillstånd, ingreppets omfattning och om det görs andra ingrepp samtidigt. Alla detaljer och risker som gäller dessa metoder kommer att förklaras för dig separat.
Om den valda metoden så kräver, ger vi ibland i det område som skall behandlas en injektion för att förbereda cellerna för fettsugningen.

Snitten är sällan längre än några centimeter, och de döljs i kroppens naturliga ”skarvar” eller på ställen som senare kan täckas med kläder så att ärren inte blir synliga. Därefter förs ett speciellt instrument in i fettvävnaden. Med instrumentet tar kirurgen bort oönskat fett genom att lösa upp fettet med ljudvågor (ultraljudsassisterad fettsugning) och/eller en vakuumpump (tumescent fettsugning).

Efter en fettsugning måste du bära ett elastiskt kompressionsplagg (som liknar en gördel) för att undvika svullnad och smärta och hjälpa huden att forma sig efter din nya figur. Alla stygn löses upp av sig själva och behöver inte tas bort. Vid längre snitt kan vi behöva sätts in små rör för att tömma ut vätska från såret.

 

 

Finns det några risker eller tänkbara biverkningar?

Fettsugning är ett kirurgiskt ingrepp, och operationer innebär alltid visa risker.
Trots extrem försiktighet och uppmärksamhet kan komplikationer uppträda. Här är några risker och tillstånd som kan förekomma:

 

Under operationen:

Ibland förekommer blödningar i och runt operationsområdet. De flesta blödningar kan stoppas omedelbart. Vid mycket sällsynta tillfällen kan blodförlusten vara påtaglig; i dessa fall får patienterna blodtransfusioner.

Fråga din läkare om det är rimligt eller möjligt att samla in av ditt eget blod för att undvika infektion. Om det är rimligt att samla en viss mängd blod som en säkerhetsåtgärd, är det ibland möjligt att göra detta före operationen.

I sällsynta fall kan ingreppet framkalla skador på nerver eller mjukvävnad. I sådana fall sker läkningen vanligen inom ett par veckor. Bestående skador (till exempel känslolöshet), besvär eller synliga ärr är mycket sällsynta. Detta gäller även hudskador orsakade av desinfektionsmedel och/eller elektrisk ström.

Efter operationen:

Förlust av kroppsvätskor kan förekomma, vilket kräver intravenös infusion. Det är möjligt men mycket osannolikt att du drabbas av en större blodförlust, så att du även flera dagar efter operationen kan behöva transfusion av blod eller blodkomponenter. Ibland kan en lokal svullnad med en ansamling av sårvätska (serom) förekomma. Detta kan kräva ett mindre dränerande ingrepp.

Ibland kan det i upp till flera dagar efter operationen uppträda en blödning i och runt operationsområdet. Ytliga blödningar går vanligtvis över utan besvär på tre till fyra dagar. Det kan emellertid bli nödvändigt att stoppa blödningen genom ett ytterligare ingrepp. Svullnad och blodutgjutningar är vanliga och försvinner oftast på tre till fyra veckor. I sällsynta fall krävs en operation för att lösa problemet.

Det är ganska vanligt att patienter upplever domningskänsla, ökad känslighet eller ”underliga förnimmelser” orsakade av nervskador i det behandlade området. Det är emellertid inte ovanligt att ett mindre område har kvar en svag domningskänsla.

Svullnad i operationsområdet kan förekomma i upp till tre dagar efter fettsugningen. Du kommer att behöva ha ett kompressionsförband för att hjälpa kroppens läkningsprocesser att minska svullnaden. Du kan känna viss smärta, spänning eller lätt svullnad i månader (till ett halvt år) efter operationen. Mest obehag uppträder i områden nära leder.

I sällsynta fall kan det uppträda cirkulationsrubbningar eller avbrott i läkningen av operationssåren. Nekros kan orsaka stora ärr. Om större områden är infekterade, kan det ibland bli nödvändigt med en korrigerande operation för att förbättra resultatet av det första ingreppet.

Inflammationer som kan läka långsamt och kräva ytterligare operation och medicinering.

I mycket sällsynta fall finns det risk för bildning av blodproppar (trombos). En blodpropp kan vara dödlig, om den transporteras till lungorna (lungemboli). Detta är ett allvarligt tillstånd som är livshotande och kräver omedelbar medicinsk behandling på sjukhus. Blodproppar bildas oftast när kroppen har varit orörlig en längre tid.

Försämrad läkning av operationssår. Om såren står under tryck kan de vidgas, vilket kan framkalla bredare, upphöjda, missfärgade eller smärtsamma ärr (hypertrofiska ärr eller keloider). Ett korrigerande ingrepp kan undvikas, om förändringarna i läkningen behandlas i tid (direkt vid upptäckt).

I sällsynta fall kan allergiska reaktioner mot narkosmedel eller annan medicinering förekomma. De visar sig till exempel i form av illamående, klåda eller utslag och går vanligen över av sig själva.

I mycket sällsynta fall kan fettsugning orsaka svåra allergiska reaktioner i hud, slemhinnor, blodcirkulation, njurar eller nervsystem (till exempel astma, angioödem, cirkulationskollaps, chock) som kräver behandling på sjukhus. De kan leda till livshotande tillstånd och bestående organskador (till exempel förlamning eller njursjukdom).

 

Deformerad kontur: På grund av inre ärr kan ojämnheter i operationsområdet uppkomma. Detta kan orsaka enskilda hudindragningar eller våglinjer eller också flera bredvid varandra liggande oregelbundenheter. Detta kräver en korrigerande operation.

 

 

Vad är att förvänta under återhämtningen?

Det är för alla patienter viktigt att hjälpa till att bibehålla resultatet av fettsugningen. Följ därför noga förslagen för en bättre återhämtning.
Du bör försöka ta en promenad redan en dag efter operationen för att minska svullnad och förhindra bildningen av blodproppar.

Du kommer de första veckorna eller månaderna efter operationen att behöva bära ett särskilt plagg som bidrar till omformningen av vävnaderna.
Undvik alla slags kroppsansträngning de första tre till fyra veckorna efter operationen. Du bör göra uppehåll med sportande i två månader. Dessa gränser kan variera beroende på operationens omfattning. Bestäm en återhämtningstid med din läkare.

Vänta en längre tid med att solbada, två till tre veckor efter operationen, eftersom det fördröjer återhämtningen. Det kan också göra att ärren blir permanent bruna.
Diskutera tänkbar fortsatt vård (massage, salvor) med din läkare.

 

 

Vad bör jag förvänta mig av fettsugningen?

Antalet fettceller hos en vuxen förblir konstant. Efter puberteten beror viktminskning och viktökning av hur mycket fettcellerna ökar i storlek och näringsupptag. Fettsugning tar permanent bort fettceller. Eftersom antalet fettceller är konstant, ger operationen ett permanent resultat. Förändringar i kroppskonturen är emellertid fortfarande möjliga.

Resultatet av fettsugningen beror bland annat av ditt allmänna hälsotillstånd, din vikt och din hormonbalans. Viktökning, särskilt sådan som beror på ett ökat näringsintag, kan göra att fettcellerna ökar i storlek även i det behandlade området. Övergående vågformade oregelbundenheter eller knutor, som oftast försvinner inom ett år, kan också förekomma. I sällsynta fall krävs korrigerande ingrepp.
Som vid alla estetiska operationer kan du behöva korrigerande ingrepp, om resultatet av den första operationen inte blir som förväntat eller på grund av försämrad sårläkning, infektion, blödning eller estetiskt otillfredsställande resultat.

 

Galeri med före- och efterbilder

 

Fettsugningsoperationer utförs av dr. Rein Adamson eller dr. Martin Adamson, som är erfarna kroppskonturkirurger. Be om mer information eller boka en tid.