fbpx

Näsplastik

Näsoperation eller näsplastik är en kosmetisk operation som påverkar näsans utseende, struktur och funktion. Med operationen kan man göra näsan större och mindre, göra om dess spets, förminska bredden av näsborrarna eller ändra vinkeln mellan näsan och överläppen. Näsplastik kan korrigera missbildningar och nässkador och hjälpa människor med andningsproblem.

 

Kirurg Dr. Aet Saarts
Anestesi Narkos
Operationen varar 1-4 timmar
Sjukhusvistelse 2 dagar
Sjukfrånvaro 2 veckor
Pris 3500 – 5500 €
 Avbetalning  från 95 €/ mån. Ansök här.Näsplastik 1
Fråga mer information eller boka tid för operationen

 

 

Näsoperation eller näsplastik är en kosmetisk operation som påverkar näsans utseende, struktur och funktion. Med operationen kan man göra näsan större och mindre, göra om dess spets, förminska bredden av näsborrarna eller ändra vinkeln mellan näsan och överläppen. Näsplastik kan korrigera missbildningar och nässkador och hjälpa människor med andningsproblem.

näsplastikOm du inte är nöjd med din näsans utseende eller drabbad av en förknippad sjukdom kan en näsoperation vara ett alternativ för dig. Näsplastiken ska genomföras av dr. Aet Saarts, som är en av de ledande näskirurgerna i Esltand.

 

Är du en lämplig patient för en näsoperation?

De bästa kandidaterna för operationen är de människor som vill förbättra sin näsans utseende men söker inte för en perfekt näsa. En patient som väger en näsplastik skulle ha realistiska förväntningar, god hälsa och psykisk stabilitet. Likaså är den bästa näsplastikens kandidat minst 18 år eftersom i denna ålder har utvecklandet av näsan tagit slut.

 

Vad exakt är en näsplastik?

För näsplastiken finns det inget enda universella sätt som kan möta alla patienters behov på samma sätt. Näsoperation görs annorlunda för varje patient så att operationen tillämpas med patientens behov. Det finns två möjliga tillgång till näsans stomme för att ändra dess form: stängd och öppen metod.
I fall av stängd näsplastik läggas snitt inuti näsan, hud och subkutan vävnad skiljas från underliggande strukturer, för att modellera stommen av ben och brosk – läget av ben ändras, tilläggas brosk, tas bort ben osv. I fall av öppen metod läggas snittet på kolumella (mellan två näsborrarna) hud, postoperativa ärr är minimala.

Om det samtidigt förekommer andningshinder kan det korrigeras i näsan under samma operation (septoplastik). Normalt sätt utförs operationen i narkos.

 

Finns det hälsorisker med en Näsoperation?

Varje typ av operation för med sig alltid en viss risk. Beslutet att gå till operationen måste komma genom att jämföra den potentiella nyttan av proceduren med den aktuella risken.

Trots att det är ovanligt kan det händas att efter operationen har du problem med blödning. Om efterblödning skulle uppstå, kan första hjälpen behövas eller till och med en blodöverföring. Tio dagar innan och efter proceduren ta inte aspirin eller andra antiinflammatoriska läkemedel, eftersom det ökar den potentiella risken för blödning. Okontrollerad högt blodtryck kan också skapa blödningen under eller efter operationen. Om blod samlas under huden kan det förlänga läkningstid och förorsaka ärr.

Sällan uppkommer infektion efter operationen. Om detta händer kan ytterligare behandling med antibiotika behövas.
Trots att operationssår som regel blir bättre fint kan onormala ärr uppkomma både på huden och i djupare vävnader. Ärr kan särskiljas från den omgivande huden på grund av färg. Det kan hända att näsans struktur lämnar synliga spår.

Det är möjligt att du inte är nöjd med näsplastikens resultat- här är det igen viktigt att förväntningar angående operationen är realistiska. Operationen kan medbringa oväntade synliga eller kännbara deformationer, förlust av funktioner eller fel placering av strukturer. Om operationens resultat inte möts med förväntningar kan det vara nödvändigt att upprepa proceduren.
Näsplastiken kan medföra att huden på näsan förblir dov efter operationen men detta är inte möjligt att förutse. Försvunnen eller förminskad känslighet i näsans område kan efter rinoplastik bli delvis eller helt permanent.
Kroniska smärtor förekommer ofta efter en näsoperation.

I sällsynta fall har rapporterats lokala allergier mot tejp, suturer eller andra medel och materjal.
Bristning av sår eller långvarig förbättring kan också vara möjliga. Vissa områden av huden kan dö.
Både lokalbedövning och generell anestesi kan också relateras med risk. Rökare har större risk att huden dör och sårläkningskomplikationer uppstår.
Om komplikationer uppstår kan ytterligare procedurer eller tilläggsbehandling behövas. Vid sällsynta tillfällen är det nödvändigt att förbättra resultatet med en upprepningsoperation.

 

Hur förbereda sig till näsoperationen?

För att uppnå bästa resultat av näsplastiken är det väldigt viktigt att följa läkarens anvisningar. Dessa kan vara följande:
•   Avhåll sig från rökningen för flera veckor före och efter operationen.
•   Undvik vissa läkemedel som aspirin och antiinflammatoriska läkemedel åtminstone 10 dagar före operationen.

 

Vad kan förväntas vid tillfrisknandet?

Efter operationen är det viktigt att vila i sängen och därvid är det nödvändigt att hålla huvudet ovanför bröstet för att minska blödningen och svullnaden. För att tillfrisknandet skulle vara snabbt och framgångsrikt måste du följa följande försiktighetsåtgärder i flera veckor:
·     Undvik ansträngande aktiviteter som träningar, yoga osv.
·     Simm inte
·     Snyt sig inte
·     Undvik maträtter som kräver att tuggas hårt
·     Undvik starka ansiktsemotioner som skratt och gråt
·     Borsta tänder mycket ömt för att förminska rörelsen av överläppen
·     Bär kläder som du kan ta på sig utan att behöva dra dem över huvudet

Dessutom bär inte glasögon eller solglasögon i minst 4 veckor efter operationen för att undvika alltför stort tryck på näsan. Undvik direkt solljus minst 3 månader – för mycket sol kan orsaka bestående skador på hudfärg.

 

Resultat

Mycket små förändringar i näsans struktur- ofta bara millimetrar- kan ha en betydande inverkan på näsan och hela ansiktet. Bildandet av det slutliga resultatet kan dock ta upp till ett år. I de flesta fallen är patienter mycket nöjda med erfaren kirurgs utförd arbete.

Galeri med före- och efterbilder

 

Näsplastiken genomförs av en specialist dr. Aet Saarts, som är en av de ledande näskirurgerna i Estland.
Fråga mer information eller boka tid för konsultationen.