fbpx

Lårplastik

Med lårplastik ska man lyfta och omforma lårhud som blivit oattraktivt slapp och gropig. Den avser också att minska oregelbundenheter i hudytan. Under operationen tar man bort överflödet av fett och hud från in- och utsidan av låret för att skapa ett smalare, fastare och spänstigare lår.

 

Kirurg Dr. Siim Simmo / Dr. Rein Adamson
Narkos Allmän
Operationstid 1,5-3 timmar
Sjukhusvistelse 2 dagar
Sjukfrånvaro 2-3 veckor
Pris från 3590 €
Avbetalning  från 97 €/ mån. Ansök här.Lårplastik 1
Fråga mer information eller boka en tid

 

 

Lårlyft (lårplastik) är en operation för att lyfta och omforma lårhud som blivit oattraktivt slapp och gropig. Den avser också att minska oregelbundenheter i hudytan. Många kandidater för en lårplastik har överflödig hud på grund av viktminskning eller helt enkelt som en naturlig effekt av åldrandet. Vid en lårplastik tar man bort överflödet av fett och hud från in- och utsidan av låret för att skapa ett smalare, fastare och spänstigare lår.

Även om små mängder fett och överflödig hud kan tas bort vid denna operation, är inte avsikten att avlägsna större fettdepåer. Du bör vara stabil i din idealvikt eller ligga nära denna, innan du överväger ett lårlyft.

 

Är du en kandidat för ett lårlyft?

Om du har haft flebiter (inflammerade blodkärl) i något av benen, är du kanske inte lämplig för ett lårlyft. De flesta sådana operationer kräver ganska långa snitt, och ärren blir synliga, vilket varje patient måste vara beredd på. Som vid alla elektiva operationer krävs ett gott hälsotillstånd och realistiska förväntningar, men om du vill förändra formen på dina lår kan lårplastik vara lämplig, men:

  • Du bör vara säker på att du inte är benägen att få problem med ärr, till exempel keloider.
  • Du bör vara säker på att du väl förstår läkningsprocessen och ingreppets begränsningar.

 

Vad händer under operationen?

En lårplastik kan genomföras i allmän narkos beroende av ditt hälsotillstånd, ingreppets omfattning och om det görs andra ingrepp samtidigt. Ingreppet tar 2–3 timmar, men beroende på dess omfattning kan det ta längre tid.
Det finns beroende på operationsområdet i huvudsak två olika sätt att genomföra en lårplastik på:

Inre (eller medial) lårplastik

Lårens insida är mycket svår att forma med motion. En inre lårplastik innefattar ett snitt längs gränsen mellan låret och blygdbensområdet samt borttagande av lös hud och vid behov fett.

Yttre (eller lateral) lårplastik

Denna operation stramar åt huden på fram- och utsidan av låret.
Patienten placeras i slutet av operationen i ett kompressionsplagg (liknande en lång, elastisk stödgördel) för att minska svullnaden och bidra till hudens naturliga sammandragning och tillstramning. Efter en lårplastik krävs oftast en till tre nätters vård på sjukhus. Det möjliggör smärtstillande injektioner, intravenösa katetrar etc.

Hur ska du förbereda dig för ett lårlyft?

Din läkare kommer att ge dig specifika instruktioner om förberedelser inför operationen, men här är några generella riktlinjer:

• Undvik aspirin, alla läkemedel innehållande acetylsalicylsyra och alla andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) i två veckor före ingreppet. Eftersom dessa läkemedel tunnar ut blodet kan de påverka dettas normala koagulation och öka risken för blödningar och blåmärken.
• Rökning hämmar läkningsprocessen, varför du bör sluta röka före operationen. Om du börjar igen, skall du vänta tills såret är helt läkt.
• Undvik att dricka alkohol under några dagar före operationen.
• Var noga med att följa instruktioner om fasta natten och morgonen före operationen. Beroende på typen av narkos kan din läkare kräva att din mage är tom.

Risker med lårlyft

Som vid alla operationer finns det alltid en risk för komplikationer. Var noga med att fråga din kirurg om alla de risker som är förknippade med det ingrepp du överväger innan du fattar något beslut.

Här är en lista över risker och tillstånd som kan förekomma:

Alla patienter har ont i flera dagar efter operationen, och värktabletter kan ordineras under denna period. Smärttröskeln varierar från patient till patient.
Patienterna måste vara inställda på märkbara och ofta stora blåmärken, som kan hålla i sig ett antal veckor. Detta är helt normalt, och de försvinner av sig själva. Resultatet av operationen kan en tid döljas av svullnader. Läkeprocessen kan inte påskyndas, och kirurgen överväger normalt inte ytterligare ingrepp förrän den är avslutad.

Ibland kan efter operationen blödning förekomma i och runt operationsområdet. Detta är normalt och går oftast över snabbt och utan komplikationer. Det kan emellertid bli nödvändigt att tömma ut blödningen genom ett ytterligare ingrepp.
Ibland kan det förekomma en lokal ansamling av vätska, ett så kallat serom. Det är jämförelsevis ovanligt och kan kräva ett mindre dränerande ingrepp samt medicinering.

Det är viktigt att inse att ett kirurgiskt snitt bidrar till risken för införande av bakterier från patientens egen hud. En sådan infektion kan vara förenad med trötthet, svaghet, feber och allmän sjukdomskänsla. Skulle du drabbas av en infektion, kommer du att erbjudas adekvat vård och rådgivning.
Det är ganska vanligt att patienter upplever domningskänsla, ökad känslighet eller ”underliga förnimmelser”. Förändringar i känsel är vanliga och går nästan alltid över med tiden. Det är dock inte ovanligt att ett mindre område förblir domnat.

Kirurgen kommer att beskriva läget och typen av tänkbara ärr, vilket beror av ingreppets art. Alla operationer medför risk för ärrbildning, som ibland kan bli märkbar, särskilt efter komplikationer som en infektion. Sådana ärr förbättras vanligen med tiden och kan behandlas om de fortfarande är missprydande. Keloider och hypertrofiska ärr är upphöjda, ibland besvärande, ärr efter en operation. De är ovanliga, och om du är benägen att få denna typ av ärr har du kanske haft sådana efter en operation eller ett hudsår. Berätta för kirurgen om oönskade ärr som tidigare haft, så att han/hon kan ge dig lämpliga råd.

Djup ventrombos och lungemboli – detta är sällsynta men allvarliga komplikationer orsakade av operationen eller narkosen. De innebär att blodproppar bildas i venerna (vanligen i benen) och rör sig till lungorna, där de påverkar dessas normala funktion. På sjukhuset vidtar man aktiva åtgärder för att minska risken för att detta inträffar. Du kan ombes använda speciella strumpor under din sjukhusvistelse och aktivt uppmanas att tidigt börja röra dig efter operationen. Du kan efter utskrivningen ytterligare minska riskerna genom att undvika uttorkning och genom att hålla dig rörlig. Om du upplever plötslig bröstsmärta eller andfåddhet skall du utan dröjsmål söka läkare.

 

Efter lårplastiken

Du bör planera för minst 3 veckors sjukskrivning. Du kommer att vara trött och ha ont i 3 till 7 dagar efter operationen. Ett kompressionsplagg bärs kontinuerligt i 2 till 3 veckor och därefter nattetid i ytterligare 2 till 3 veckor. Detta hjälper till att definiera konturerna av dina lår.

Aktiviteter som ökar din puls till över 100 slag per minut rekommenderas inte under de 3 första veckorna.
Även om de flesta blåmärken och svullnader försvinner inom 3 veckor kan viss svullnad stanna kvar i 6 månader och upp till 1 år. Omfattningen av postoperativa svullnader och blåmärken är beroende av om du lätt brukar få blåmärken och svullnader. Den omfattning man kan förvänta varierar från individ till individ, men tidigare operationer eller skador kan ge en fingervisning. Håll huvudet högt, över hjärtats nivå, när du ligger ned. Applicering av kalla kompresser eller ispåsar minskar svullnader och lindrar obehag. Många patienter använder en vattentät plastpåse fylld med djupfrysta bär eller ärter. Regelbunden kylning med is är nyckeln till lindrad svullnad.

Under den första veckan efter operationen får du utöva lätta aktiviteter, men du skall undvika böjningar och lyft. Även om du kanske inte känner för det, bör du försöka promenera så snart som möjligt efter ditt lårlyft för att minska svullnad och förhindra bildning av blodproppar i benen. Alla fall är individuella, men i regel tar återhämningen efter en lårplastik 1 till 2 veckor. Du kan vanligen återgå i arbete inom några veckor och återuppta ansträngande motion eller kontaktsport inom cirka 4 till 6 veckor. Återhämtningen är individuell och varierar från person till person.

Resultat av lårplastiken

Resultatet av en lårlyftsoperation är en vacker, fastare, lyft och slät lårkontur. En säkrare och behaglig känsla inför kläderna, särskilt sportkläder och jeans. Om slappheten och viktminskningen fortsätter, kan ett andra justerande ingrepp vara till hjälp. Ett naturligt och presentabelt utseende under den första veckan, som sedan bara blir bättre under de kommande 3 till 6 månaderna.

Galeri med före- och efterbilder

 

Lårplastiken utförs av dr. Rein Adamson, som är en av Estlands mest erfarna kroppskonturkirurger.
Be om mer information eller boka en tid.