fbpx

Gynekomasti

Gynekomasti handlar om en överflödig förstoring av bröstkörteln hos män så att bröstet blir kvinnoliknande. Vanligtvis sker förändringarna i båda bröst men gynekomasti förekommer också ensidigt. Under operationen tar man bort den förstorade bröstkörtelvävnaden vilket görs antingen självständigt eller kombinerat med en fettsugning.

 

Kirurg Dr. Rein Adamson
Anestesi Narkos
Operationen varar 1-1,5 timmar
Sjukhusvistelse 1 natt
Sjukfrånvaro 1 vecka
Pris från 3090 €
 Avbetalning  från 81 €/ mån. Ansök härGynekomasti 1
Fråga mer information eller boka tid för operationen

 

Mest frekventa problem och lösningar till dessa

Gynekomasti 2

Gynekomasti handlar om en överflödig förstoring av bröstkörteln hos män så att bröstet blir kvinnoliknande. Vanligtvis sker förändringarna i båda bröst men gynekomasti förekommer också ensidigt.

Gynekomasti förekommer ofta hos de unga i pubertetsålder och i sådana fall är det inte en sjuklig förändring. Den under puberteten uppkomna förstoringen av bröstkörteln övergår oftast fullständigt av sig själv.

Också vuxna män lider ofta av gynekomasti. Orsakerna är ofta oklara. Några av de möjliga grunderna kan vara störning av leverfunktionen, användning av medikament som innehåller östrogen som förändrar balansen mellan de manliga och kvinnliga könshormonerna. I några enskilda fall kan orsaken till störningen vara en tumör.

I fall betydlig övervikt borde man först försöka förlora i vikten med hjälp av diet och idrott vilket också kan förminska omfattningen av gynekomasti. Om bröstkörteln blir större på grund av bruk av alkohol, marijuana eller anabola steroider, rekommenderas det också att förändra beteendet som förorsakar störningen.

Ingreppet ska genomföras av dr. Rein Adamson, som är en av de erfarnaste kirurgerna i Estland.

 

Vilka riskerna finns?

Om operationen genomförs av en erfaren kirurg är komplikationer sällsynta och oväsentliga med hänsyn till det goda slutresultatet. Dock medför varje operation både vanliga och specifika till ingreppets egenskaper förbundna risker.

Som med varje operation kan det uppstå blåmärken och svullnader som mestadels försvinner av sig själva. Sårinfektioner är mycket sällsynta och de kan förebyggas och botas med antibiotika. Endast i mycket sällsynta fall kan det behövas en extraingrepp.

I enstaka fall kan det trots noggrann opereringsteknik uppstå fula ärr, färgförändringar i det opererade området, förändringar i bröstrelief eller oregelbundenheter i bröstvårtan. Dessa förändringar går dock mestadels att korrigeras med goda resultat.

Motreaktioner till narkos är nuförtiden ytterst sällsynta men kan dock förekomma varför de också nämns här. Nämligen kan ämnet som används för narkos ge upphov till allergiska reaktioner vilka kan dock som regel hållas under kontroll.

Sammanfattningsvis kan man säga att korrigering av förstorad bröstkörtel är en trygg och effektiv operationsmetod med sällsynta och milda komplikationer.

 

Hur ska man förbereda sig till operationen?

  • Före den kommande operationen borde man vara i ett så hälsosamt tillstånd som möjligt. Reducera ditt bruk av nikotin och alkohol till ett minimum. Om du använder läkemedel, konsultera din läkare i fråga om dem. Dessutom får du inte använda preparat som innehåller aspirin eller acetylsalicylsyra minst 7 dagar före operationen.
  • Åtminstone i en vecka efter operationen borde man vara beredd att avstå från ens jobb och privatliv. Om du har någon som kan ta hand om dig efter operationen diskutera först och främst råden om den postoperativa vården med denna person.
  • Direkt före operationen är det rekommenderat att inte vara för aktiv så att man skulle vara utvilad både psykiskt och fysiskt. Om det uppstår flera frågor eller tvivel före operationen kontakta säkert oss!
Sjukhusvistelse

Beroende på omfattningen kan man genomföra korrigeringen av bröstkörtelförstoring antingen ambulatoriskt eller stationärt. Vanligtvis ska korrigering av gynecomasti medföra 1 natts sjukhusvistelse.

 

Vilket är operationens gång?

Operationen varar som regel i en till en och en halv timme. Det kan ta lite mer tid med större ingrepp.

Under operationen tar man bort den förstorade bröstkörtelvävnaden. Det görs antingen självständigt eller med fettsugning. Det läggs ett litet snitt vid eller genom bröstvårtan genom vilket man tar bort överflödigt fett och hud. Om man behöver att ta bort en större mängd av vävnaden blir också snitten större. Om fettsugning behövs för att ge bröstet den optimala formen så för man in kanylen via ett litet snitt vid nedre bröstvecket eller under armhålan.

Om det mestadels handlar om fettvävnad kan man använda bara fettsugning. Snitten som behövs för detta läggs i de ovanförnämnda ställen.

I fall av kombinerat ingrepp när både fettsugning och kirurgiskt utsnitt genomförs gör man först fettsugningen och avlägsnar sedan den överflödiga bröstkörteln.

Genom att röra en smal tom kanyl gör man att fettvävnaden blir rörlig och kan sedan avlägsnas. Under den ifrågavarande proceduren kan patienter som har fått lokalbedövning ofta känna vibrering eller tryck.

I fall av långt utvecklad gynekomasti kan det hända att hudet inte längre passar den nya bröstformen. I så fall avlägsnas hudöverskottet och resten av hudet fästs tätt på den nya bröstkonturen.

Det är vanligt att man placerar en dränage vid såret som möjliggör att sårvätskan rinner ut. Dessutom använder man ett tätt bandage som stöttar det nyformade bröstet.

 

Efter operationen – vad man borde rikta uppmärksamhet åt

Lätta smärtor och rivande känsla runt såret är helt normala på de första dagarna efter operationen. Sådana åkommor kan lätt lindras med läkemedel. Bandaget måste användas exakt som läkaren har föreskrivit. Sårtrådet upplöser i kroppen av sig självt, i några fall blir det nödvändigt att avlägsna enstaka stygn.

Galeri före- och efterbilder

 

Gynekomasti ska genomföras av dr. Rein Adamson, som är en av de erfarnaste kirurgerna i kroppskulpturering i Estland. Fråga mer info eller boka tid för konsultationen.