fbpx

Bröstförminskning

Den stora belastningen, som stora tunga bröst kan innebära för kroppen, kan leda till en rad olika medicinska besvär ss rygg- och nacksmärtor, hudirritation, svampinfektioner i bröstvecket, skelettdeformationer och andningsproblem. Bröstförminskning är ett plastikkirurgiskt ingrepp som används för att förminska storleken och överhänget i bysten. Syftet med operationen är att ge patienten en mindre och mer välformad byst som står i bättre proportion till hennes kropp.

  
KirurgDr. Siim Simmo
AnestesiNarkos
Operationen varar2-3,5 timmar
Sjukhusvistelse1 dag
Sjukfrånvaro1-2 veckor
Prisfrån 4690 €
 Avbetalning från 113 €/ mån. Ansök härBröstförminskning 1
  
 
Fråga mer information eller boka tid för operationen

 

Bröstförminskning och dominerande problem

Bröstförminskning

Det finns kvinnor som i förhållande till sin totala kroppsform lider ofta för alltför stora bröst. Alltför stora bröst kan orsaka såväl sviktande självkänsla som rent medicinska besvär. Den stora belastningen som stora tunga bröst innebär för kroppen, kan leda till allt ifrån rygg- och nacksmärtor, hudirritation, svampinfektioner i bröstvecket, skelettdeformationer och andningsproblem.

Mycket stora bröst kan även påverka självförtroendet negativt.

 

Vad kan det förväntas av bröstförminskningsoperationen

Bröstförminskning är ett plastikkirurgiskt ingrepp som används för att förminska storleken och överhänget i bysten. Vid proceduren avlägsnas fett, bröstkörtelvävnad och hud vilket gör brösten mindre, lättare, fastare och ofta också mer estetisk tilltalande. I samband med en bröstförminskning förminskas ofta även vårtgården och flyttas högre upp på bröstet tillsammans med bröstvårtan. En bröstreduktion ger även utrymme att jämna ut asymmetrier mellan brösten.

Det övergipande syftet är att ge patienten en mindre och mer välformad byst som står i bättre proportion till hennes kropp.

 

Operationen och risker

En bröstförminskning är inget okomplicerat plastikkirurgiskt ingrepp, men anses relativt riskfritt så länge det utförs av en kvalificerad plastikkirurg. Oavsett det föregående måste man förstå att bröstreduktion medför en viss risk för komplikationer, precis som alla andra operationer.

Bröstförminskningsoperationen efterlämnar märkbara permanenta ärr runt bröstvårtan. Dessa löper vertikalt över bröstet från vårtgården och i vecket under bröstet. Operationsärrens omfattning och utseende skiljer sig från patient till patient. De kommer aldrig att försvinna helt men med tiden bleknar de.

Alla ärr läker olika men tänk på att läkning tar tid, så räkna med 12-18 månader innan du kan se slutgiltigt resultat

Vissa patienter upplever delvis- eller helt förlorad känsel i bröstvårtorna eller hela brösten – en störning som också brukar försvinna självständigt. I undantagsfall går blodförsörjningen till vårtgården och bröstvårtan förlorad vilket leder till vävnadsskador (s.k. nekros). Bröstvårtan och vårtgården kan i förekommande fall återskapas vilket dock kräver rekonstruktiv behandling.

 

Hur ska man förbereda sig till operationen?

 • Beroende din ålder och genetik kan din läkare be dig att genomgå en mammografiröntgen i syfte att säkerställa att det inte föreligger några medicinska hinder som kan påverka genomförandet av bröstförminskningen.
 • Begränsa nikotin- och alkoholbruk till ett minimum. Tobak och alkohol bör undvikas i minst två veckor före och två veckor efter en bröstförminskning.
 • Intagande av preparat som innehåller hormon (piller, hormonersättnings preparat) är nödvändigt att avbryta om det behövs.
 • I inget fall skulle du använda aspirin eller liknande preparat åtminstone 14 dagar före operationen.
 • Vanligtvis är man kvar över natten på kliniken efter operationen och kommer hem dagen efter. Det är som en del i dina förberedelser bra om du ordnar någon som kan hämta dig på kliniken och vara dig behjälplig ett par dagar efter din operation.
Sjukhusvistelsen

Vanligtvis medför en kort en natts vistelse i sjukhuset med bröstoperationen. Genom detta är postoperativ bevakning av utbildad personal försäkrad.

 
Narkos

Operationens genomförs under narkosen så att du sover under hela operationens lopp. Före operationen genomför anestesiologen nödvändiga forskningar för att garantera dig en lämplig narkos.

 

Bröstförminskning och operationens förlopp

Operationen löper i normalfallet i 2-3 timmar. Det finns ett antal olika varianter av bröstförminskningsmetoder. I normalfallet lägger kirurgen ett snitt runt bröstvårtan, ner över bröstets mitt och sedan vidare i det naturliga vecket under bröstet – ett så kallat ankarsnitt.

Därefter avlägsnas bröstkörtelvävnad, fett och hud varpå vårtgården med bröstvårtan formas till önskat utseende och förankras till sin nya plats på bröstet. Därpå för kirurgen den tillpassade, undanvikta huden uppifrån bröstet runt vårtgården och formar på så sätt bröstens nya konturer. Vid behov fettsugs området

Beroende på storleken på bröst tillämpas olika teknik:

Ärren kan uppstå
–       under och direkt ner bröstvårtgården
–       runt, nere och sidan av bröstvårtor (vid extremt uttänjd/överhängande bröst)
–       runt bröstvårtor, omvänt T-snitt

Efter bröstförminskning – på vad kan läggas märke på

 • Inom första dagar efter operationen känner du smärtan i bröst, eftersom bröst är uppsvullnade och ömtåliga. Därför är särskilt överkroppens normala rörelse begränsad. För den perioden bestäms vanligtvis smärtstillande preparat och dessutom kommer avsvalkande hjälpmedel till nytta.
 • Dräneringstuber som placerades under operationen ska avlägsnas inom första dagarna efter operationen. Bandagen tas bort inom ett par dagar efter din bröstförminskning.
 • Du kommer dock behöva bära en tight sport-bh dygnet runt under den första månaden, samt under hela den aktiva delen av dygnet under 2månaders period.
 • De flesta fallen används självabsorberande stygn som inte behöver avlägsnas. Bara enskilda suturer måste avlägsnas vid behovet.
 • I början är såret rodnande och hårt; efter några månader går såret ljusare och jämnar ut med övriga huden. Du kan börja använda speciella salvor för sårbehandling tre veckor efter operationen. Sårområdet måste försvaras från solen inom de första 6 veckorna.
 • Räkna också med att, till följd av svullnad, uppleva försämrad känsel i huden och bröstvårtorna. Vanligen avtar den nedsatta känseln gradvis under de första 6 veckorna.
 • Trots att du kommer att vara uppe och röra på dig efter bara en dag eller två – om än med smärta i brösten – skall du undvika att lyfta tunga saker under den första månaden efter operation.
Galeri med före- och efterbilder

Bröstförminskning utförs av dr. Jaan Troost eller dr. Rein Adamson, som tillhör de erfarnaste kirurgerna i kroppskulpturering i Estland. Fråga mer information eller boka tid för konsuiltationen.