fbpx

Gastric Plication

Gastric Plication anses också vara en operation som begränsar intag av mat via en ny ”vik och sy ihop”- metod där en speciell syteknik tillämpas för att bilda en smal diameter för magsäcken. Denna metod har blivit mycket populär eftersom operationen minskar volymen i magsäcken utan något behov för vertikal magsäcksresektion eller något främmande föremål i magsäcken.

 

Kirurg Dr Rein Adamson
BMI från BMI från 40
BMI från 35, vid fetmarelaterade sjukdomar
Bedövning Narkos
Operationen varar 1-1,5 timmar
Sjukhusvistelse 2 dagar
Sjukfrånvaro 1-2 veckor
Förväntad viktnedgång 40%-70% av övervikten
Fördelar * Mag- tarmkanalen öppnas inte
* Ingen justering eller återbesök
* Komplikationer sällsynta
Nackdelar * Strikta kostråd kan behövas
* Relativt ny metod med ingen långtgående dokumenterad info om operationsresultat
Reversibel metod JA, under första året efter utförd operation
Pris 4500 €
Avbetalning  från 122 €/ mån. Ansök här.Gastric Plication 1
Fråga mer information eller boka tid för operationen

Vad är Gastric Plication?

 

Gastric plication är en mycket lovande och relativt ny metod inom viktminskningskirurgi. Denna metod har blivit mycket populär på senare år, eftersom den är en så kallad begränsande operation som minskar volymen i magsäcken utan något behov för vertikal magsäcksresektion, gastric sleeve.Plication

Gastric plication beskrevs första gången år 1981 av Wilkinson. Under operationens förlopp tillämpar man ”plication” för att minska magsäcken utan att använda resektion eller främmande föremål. Man tror att utan någon kirurgisk inskärning kan man förminska risken för postoperativa komplikationer som till exempel läckage.

Vid de så kallade begränsade magsäcksoperationerna, som gastric banding och gastric sleeve, använder traditionella tekniker för att avgränsa intag av den konsumerade maten.

Gastric Plication anses också vara en operation som begränsar intag av mat via en ny ”vik och sy ihop”- metod där en speciell syteknik tillämpas för att bilda en smal diameter för magsäcken.

 

Gastric plication och komplikationer

Bland de huvudsakliga komplikationerna efter en utförd gastric plication kan nämnas eventuella kräkningar och illamående. Vanligtvis ska de försvinna inom 1-2 veckor, men det kan även ta upp till 20–25 dagar.

 

Varför välja denna metod?

En av de främsta anledningarna till att föredra denna teknik framför gastric banding är att man kan utesluta alla komplikationer som finns med ett magband runt magsäcken.

När det gäller gastric plication finns det inget behov av ett främmande föremål eller justering av det vid något senare tillfälle, och jämfört med gastric bandage blir det därför inte lika stora psykiska besvär, något som kan förekomma hos en patient som vet att det finns något i hans eller hennes kropp som inte hör dit.

Gastric plication tillämpas på patienter som lider av fetma, dvs BMI från 40. Men denna metod kan även övervägas vid BMI 35, om det finns indikationer på svåra hälsoproblem förknippade med fetmatillståndet.

Räkna ut ditt BMI:

90
10

Ditt BMIi:

 

Resultat

Gastric plication beskrivs i dag som ett oberoende förfarande. Alla medverkande kirurger rapporterade en minskning av överflödig vikt (eng. Excess Weight Loss, EWL) som var jämförbar med resultat av gastric bandage. Talebpour och Amoli har dokumenterat den längsta uppföljningen, som varade 3 år och visade på en EWL 60 % på 2 år hos 50 patienter och EWL 57 % hos 11 personer under en 3-årsperiod.

 

Gastric plication kommer att utföras av en erfaren specialist, dr Rein Adamson, som är en av de främsta fetmakirurgerna i Estland.
Fråga efter mer information eller boka tid.