fbpx
Бариатрическая хирургия

Överviktskirurgi är en av de mest effektivaste alternativen till viktminskningen. Alla kirurgiska och icke-kirurgiska ingrepp följer samma princip som är att minska volym av magsäcken och därefter begränsa födointag som ska åstadkomma en viktminskning. Här presenterar vi de vanligaste alternativen. 

 

Gastric Balloon

Gastric Balloon är en icke-kirurgisk metod i viktminskningskirurgi. Med hjälp av ett endoskop ska en tom mjuk silikonballong installerats i magen där den ska fyllas med steril vätska, vilket gör att du känner mätthetskänsla fortare och att du ska äta mindre portioner. Den intragastriska magballongen ger vanligtvis inte så effektiva resultat jämfört med någon anna magsäcksoperation, utan ger den första kicken till viktminskningen.  Den förväntade viktminskningen ligger vanligtvis på 10-25kg, beronde till din hängivenhet.

 

Gastric Banding

Gastric Banding gör att det ska installerats en mjuk vätskefyllt magbandage runt den övre del av din magsäck. Jämfört med de andra magsäcksoperationerna är denna metod betydligt säkrare och snabbare. Likaså med Gastric balloon är även denna metod reversibel eftersom vi inte ska förändra patientens anatomi på något sätt. Vi ska justera omkrets på det intragastriska bandaget så att det ska anpassa efter dina exakta behov. Den förväntade viktförlust är ca 40-60% av din övervikt. 

 

Gastric Plication

Via Gastric Plication ska vi minska volymen på magsäcken genom att vika och sy ihop den största delen av din magsäck. Magsäcken blir mindre vilket resulterar att du ska äta mindre portioner på en gång. Vid operationstillfälle behöver vi inte avlägsna några delar av magsäcken och vi slipper användningen av främmande föremål, vilket har lett till att denna metod blivit alltmer populärt de senaste åren. Den förväntade viktförlust är ca 40-70% övervikten. 

 

Gastric Sleeve

Gastric Sleeve minskar drastiskt volymen på magsäcken via en vertikalt snitt som ska avlägsna ca 60- 80% av magsäcken. Det ska bidra till minskad födointag och mindre mängder av konsumerad mat. Den förväntade viktförlust är ca 50-60% av övervikten. 

 

Gastric Bypass

Gastric Bypass har tillhört världens mest populäraste metoderna i överviktskirurgi, men på senaste åren har även Gastric Sleeve och Plication beskrivits som hinna ikapp. Jämfört med ovannämda metoderna är Gastric Bypass mest krävande som samtidigt ger plötsliga och effektiva resultat i viktminskningen. Det ska skiljas åt magsäcken så att en liten del av magsäcken och tunntarmen kopplas ihop, som gör att konsumerad mat styrs direkt över den större del av magen. Den förväntade viktförlust är ca 60-70% av övervikten.

 

Under konsultationen kommer vi hitta den mest lämpliga metoden i överviktskirurgi som skulle passa bäst för just dig.

Fråga mer information eller boka tid för konsultationen.