fbpx

Brystreduksjon

 

Vanlige problemer

Det finnes kvinner som fra naturens side er utstyrt med store bryster i forhold til resten av kroppen. Størrelsen og vekten på brystene kan hindre bevegelse og begrense mulighetene for trening. Som følge av trykket fra de store brystene kan det oppstå feil i kroppsholdning, spenninger i skuldre og rygg og hodepine.Brystreduksjon 1

Kvinner med for store bryster har ofte problemer med selvbildet og med egen kropp, og psykiske problemer forekommer også.

 

Hva kan endres ved en brystreduksjonsoperasjon

En brystreduksjon er en operasjon som reduserer størrelsen på for store bryster. Avhengig av den opprinnelig størrelsen på brystene er det mulig å oppnå en egnet, mindre bryststørrelse. Hvorvidt ditt ønske er reelt oppnåelig må du drøfte med den som gjennomfører operasjonen. Ofte må det i tillegg utføres stramming av brystene og omplassering av brystvortene til et nytt, høyere sted. Ved operasjonen er det også mulig å redusere store forskjeller mellom brystene (asymmetri).

I noen tilfeller kan ammeevnen være begrenset etter operasjonen. Ønsker du å bli gravid, er det derfor fornuftig å planlegge operasjonen til et senere tidspunkt.

 

Personlige forestillinger og forventninger

Brystreduksjonsoperasjonen kan forbedre ditt utseende, gjøre deg mer selvsikker og redusere problemer som forårsakes av størrelsen på brystene. For at operasjonen skal lykkes er det likevel nødvendig at du er sikker på hva slags sluttresultat du forestiller deg. Du kan vise kirurgen fotografier for å illustrere dine forestillinger.

De beste forutsetningene har kvinner med realistiske forventninger. For det meste er det personlige grunner som taler for operasjonen. Når avgjørelsen tas, bør første prioritet være personlig tilfredshet og velvære som følger av dette. Et bedre utseende kan dessuten enten direkte eller indirekte ha en positiv effekt både på privat- og arbeidsliv.

Snakk helt åpent med din lege om dine forventninger til operasjonen, dine ønsker og forestillinger. Etter undersøkelsene forklarer legen deg de nøyaktige mulighetene for operasjon ut fra brystets egenskaper (hudens tilstand, brystenes form og størrelse) og dine personlige ønsker. Legen forteller deg hvilket resultat som er mulig å oppnå og hvor de framtidige arrene vil være.

 

Hvilken risiko innebærer brystreduksjon?

Brystreduksjon er ingen enkel operasjon, har likevel generelt et lavt risikonivå. Like fullt kan ikke alle komplikasjoner fullstendig utelukkes eller forutses. Mulige komplikasjoner kan du drøfte med den som gjennomfører operasjonen.

Som ved alle operasjoner kan det oppstå blodutredelser og hevelser, men kun i sjeldne tilfeller må det utføres en tilleggsoperasjon. Vanligvis vil disse gå over etter noen dager eller uker.

I sjeldne tilfeller kan det forekomme infeksjoner og tilhelingsforstyrrelser i sårene samt utviding av sårkantene som kan føre til senere bredere arr. For det meste er dette påvirket av faktorer som kan drøftes grundig under samtalen før operasjonen, som for eksempel problemer spesifikke for diabetikere, røykere eller pasienter med koaguleringsproblemer. Forsinket tilheling av stingene har som hovedregel ikke innvirkning på brystformen. Ved senere utviding av sårene kan den aktuelle feilen korrigeres i etterkant.

Det kan midlertidig oppstå følelsesløshet i det opererte området, forårsaket av at de små hudnervene skades. Som hovedregel gjenopprettes følsomheten i huden etter tilhelingen. I enkelte tilfeller kan det forekomme at følsomheten i brystet og omkring brystvortene ikke blir fullstendig gjenvunnet. I sjeldne tilfeller kan det skje at brystvorten ikke får tilbake følsomheten for berøring.

Noen kvinner har også erfart overfølsomhet eller følelsesløshet i brystvortene – en forstyrrelse som også i hovedsak blir fullstendig borte.

Alle operasjoner medfører mer eller mindre synlige arr, og det gjelder også denne. Omfanget av arrene kan du snakke nærmere med kirurgen om.

Brystene er aldri verken før eller etter operasjonen  fullstendig symmetriske, ved hjelp av operasjonen forsøkes et så godt resultat som mulig oppnådd. I noen tilfeller behøver ikke størrelsen og formen på brystene eller posisjonen til brystvortene å bli helt symmetrisk. I slik tilfeller kan det i framtiden bli behov for en korrigerende operasjon.

Hvordan forberede seg på operasjonen?
Avhengig av din alder og genetiske risiko kan din lege også før operasjonen be deg gjennomføre en mammografiundersøkelse for å utelukke knuter i brystene.

Før den planlagte operasjonen bør din helsetilstand være så god som mulig.

Reduser bruk av nikotin og alkohol til et minimum. Røyking hindrer i tillegg til det generelle også mikroblodomløpet i det opererte området. Av den grunn er det anbefalt å unngå røyking i to uker før og to uker etter operasjonen.

Bruk av preparater som inneholder hormoner (piller, hormonerstatningspreparater) må om nødvendig avbrytes midlertidig.

Du må ikke under noen omstendighet bruke preparater som inneholder aspirin eller acetylsalisylsyre i minst 14 dager før operasjonen.

I minst en uke etter operasjonen bør du avstå fra arbeid og personlige gjøremål. Har du muligheten for å la noen pleie deg i perioden etter operasjonen, bør du først og fremst sammen med denne personen gå gjennom rådene for pleie etter operasjonen.

Det er anbefalt å ikke være for aktiv i perioden umiddelbart før operasjonen, men sørge for å være psykisk og fysisk uthvilt. Skulle du ha flere spørsmål eller mistanker før operasjonen, kontakt din lege.

 

Sykehusopphold

Generelt er det anbefalt med en innleggelse på fra en til noen dager, særlig om foregående sykdommer forutsetter tilsyn av lege.

 

Narkose

For det meste gjennomføres brystoperasjoner i full narkose, slik at du sover under hele operasjonen. Før operasjonen gjennomfører anestesiologen nødvendige undersøkelser for å sikre deg egnet narkose.

 

Hva er operasjonens forløp?

Operasjonen varer som som regel fra 2 til 3,5 timer. Teknikkene kan variere; som regel kombineres fjerning av overflødig kjertel- og fettvev i den nedre delen av brystet med flytting av brystvorten oppover og om nødvendig med reduksjon av brystvortens størrelse.

I noen tilfeller gjennomføres brystreduksjonen i kombinasjon med fettsuging i brystene. Særlig ved brede bryster kan dette forbedre resultatet.

Avhengig av størrelsen på brystene benyttes ulike teknikker, og posisjonen på arrene er avhengig av hvilke.

Slik kan det oppstå

  • rundt brystvorten og rett ned
  • rundt brystvorten , ned og til siden, dersom brystet er særlig slapt
  • rundt brystvorten og i T-form (se illustrasjonen)

Operasjonens forløp er i grove trekk som følger:
Først blir de antatte snittene og den nye posisjonen til brystvortene tegnet på huden. Etter desinfisering av operasjonsområdet og steril tildekking gjøres de nødvendige snittene. Deretter fjernes det så mye hud og vev som planlagt, og brystvortene flyttes og festes på sitt nye sted. Til slutt føres huden sammen under brystvortene og det nye brystet formes.

Stingene ligger vanligvis rundt brystvortene og i lengderetningen til brystfolden. Ved større bryster eller sterkt hengende bryster er det nødvendig å gjøre et horisontalt snitt langs brystfolden, slik et det blir et L- eller T-formet arr. Etter operasjonen legges det på et omslag eller benyttes en spesiell brystholder for å legge et mottrykk mot hevelsen etter operasjonen. De små drensrørene er til hjelp ved fjerning av sårvæske i den første tiden etter operasjonen.

 

Råd for tiden etter operasjonen: hva må du passe på etter operasjonen?

De første dagene etter operasjonen er brystene dine følsomme og opphovnede. I denne tiden er det hjelp i kjølende hjelpemidler.

Lettere smerter omkring sårene er normale og kan effektivt lindres ved hjelp av medikamenter.

Ta foreskrevne medikamenter nøyaktig i henhold til instruksjonene.

Ved plutselige smerter, blødninger eller forstyrrelser i følsomheten, ta straks kontakt med legen som gjennomførte operasjonen. Også ved andre uklare omstendigheter skal du umiddelbart kontakte din lege.

Tilhelingen av sårene kontrolleres regelmessig. Drensrørene fjernes i løpet av de første dagene etter operasjonen. De fleste suturtrådene vil absorberes i kroppen i løpet av et par tilfeller og behøver ikke fjernes, i noen tilfeller kan det blir nødvendig å fjerne enkelte sting.

Etter noen dager kan omslagene tas av. Det første 3-6 ukene etter operasjonen er det anbefalt å bruke en spesiell tettsittende brystholder foreskrevet av legen, for å redusere hevelsen og gi en rolig tilheling.

I noen uker er arrene harde og røde. Over tid blir de stadig lysere og mindre synlige. Tilhelingen av arrene kan stimuleres ved bruk av spesielle kremer og med massasje. For å unngå pigmentendringar bør du unngå sol på sårregionen i 6 uker.

Blødninger og hevelser går for en stor del over i løpet av de første to ukene. Hos noen pasienter kan hevelsen også vare lenger, en lett tendens til hevelser kan vedvare i noen måneder til – særlig i den varme årstiden.

Du bør unngå anstrengende aktiviteter de første ukene etter operasjonen. I løpet av de første 3-4 ukene bør du absolutt unngå å løfte tungt eller å løfte hendene over skulderhøyde, for ellers vil du legge for stort press på stingene og tilheling av sårene forhindres. Det riktig tidspunktet for å vende tilbake på jobb eller gjenoppta sine vanlige aktiviteter kan best anbefales av din kirurg.

Brystene dine er vanligvis i ca 2 uker svært følsomme for trykk. Som regel vil denne plagen gi seg i løpet av 3 til 4 uker etter operasjonen.

Etter operasjonen kan du kjenne en svak angst eller til og med tristhet. Disse følelsene er knyttet til ubehag som følger av operasjonen og også av uroen for hvordan sluttresultatet vil se ut. I en senere tilhelingsfase, når du kjenner deg bedre, vil disse følelsene raskt gå over.

Om pleie av kroppen: etter at sårdrenene fjernes kan du dusje, i noen uker bør du avstå fra varme karbad for sårregionenes del. Ved hevelser og blodutredelser anbefales det å bruke egnede salver eller kremer.

Ditt nye utseende
Etter noen ager kan du får den første oversikten over det nye utseendet på dine bryster. Ofte er brystene likevel sterkt opphovnede, så vanligvis tar det noen uker før det endelige resultatet oppnås. Sluttresultatet kommer til syne etter 3 til 6 måneder. Din lege gjør sitt beste for å gjøre arr så små og lite synlige som mulig. Arrene kan likevel ikke gjøres helt usynlige, i begynnelsen kan de være røde og tykke, senere blir de blekere og smalere. Takket være moderne operasjonsmetoder er arrstedene som regel skjulte, slik at du også kan bruke kjoler med stor utringning. I noen tilfeller kan operasjonsarrene korrigeres 6 til 12 måneder etter operasjonen.

Brystreduksjon medfører en stor endring i ditt utseende og din selvfølelse. Etter operasjonen kan kvinner ha mer glede av idrett. De fleste kvinner er svært fornøyde med resultatene av operasjonen og nyter sitt nye utseende. Dette gjelder særlig dersom forventningene før operasjonen var realistiske og operasjonen forløp uten problemer, da kan du glede deg over ditt nye utseende.

 

Kan brystreduksjon gjentas?

Gjennomføring av en gjentatt brystreduksjon  eller bryststrammingsoperasjon er vanligvis uproblematisk. Vektendring eller naturlige aldringsprosesser kan over årene redusere det opprinnelige resultatet av operasjonen, og kan gi ønske om ny oppstramming av allerede reduserte bryster. I så fall er det nyttig om kirurgen tar hensyn til teknikken benyttet ved den første operasjonen. Dersom det er ønske om å korrigere resultatet av en nylig utført operasjon, må en først avvente hvordan sluttresultatet ser ut.

Også etter en vellykket operasjon kan legen anbefale regelmessige etterkontroller, for å følge opp resultatene av operasjonen over lengre tid. Skulle du selv ha noen spørsmål, må du ta kontakt med legen.

I prinsippet kan brystoperasjonen gjentas. Regelmessig kontroll hos kirurg bidrar til å forebygge og behandle eventuelle komplikasjoner. Ved problemer med det tas en individuell avgjørelse om hvilke korrigerende metoder som bør anvendes.