fbpx

Neseplastikk

 

Neseplastikk 1Rhinoplastikk eller neseplastikk er en kosmetisk operasjon som påvirker nesens utseende, struktur og funksjon. Operasjonen kan gjøre nesen større eller mindre, endre formen på tippen, bredden på neseborene eller endre vinkelen mellom nese og overleppe. Med rhinoplastikk kan medfødte defekter og neseskader korrigeres, og personer med pustevansker kan få hjelp. Dersom du ikke er fornøyd med utseendet på din nese eller lider av et helseproblem knyttet til nesen, kan rhinoplastikk være en løsning på dine problemer.

 

Er du en egnet pasient for rhinoplastikk?

De beste kandidatene for operasjonen er personer som ønsker å endre utseendet på sin nese, men ikke er ute etter en perfekt nese. I tillegg til realistiske forventninger er det viktig at en person som vurderer rhinoplastikk viktig er ved god helse og psykisk stabil. Videre er den beste kandidaten for en neseoperasjon minst 18 år gammel, ettersom nesens utvikling i den alderen er ferdig.

 

Akkurat hva innebærer rhinoplastikk?

Det finnes ikke en universell framgangsmåte for neseoperasjoner som tilfredsstiller alle pasienters behov. Rhinoplastikk utføres forskjellig for hver pasient, ved å tilpasse operasjonen til pasientens behov. Det finnes to mulig tilganger til neseskjelettet for å endre formen: lukket og åpen metode.

Ved lukket rhinoplastikk gjøres det snitt inne i nesen, huden og vevet under huden separeres fra strukturene under for å modellere skjelett av bein og brusk – bein flyttes, det legges til brusk, fjernes bein osv.  Ved åpen metode gjøres det et snitt i huden i kolumella (mellom de to neseborene), postoperative arr er minimale.

Dersom det samtidig forekommer pustehindringer kan dette korrigeres inne i nesen under samme operasjon (septoplastikk).

Vanligvis utføres operasjonen med full anestesi.

 

Medfører rhinoplastikk også helserisiko?

Det er alltid en viss risiko ved alle typer operasjoner. Avgjørelsen om å ta operasjonen må skje ved å sammenligne den potensielle nytten av prosedyren med potensiell risiko for pasienten.

Det kan skje, selv om det er uvanlig, at du opplever problemer med blødninger etter operasjonen. Dersom det skulle oppstå en blødning etter operasjonen kan du få bruk for rask førstehjelp eller til og med blodoverføring. Ti dager før og etter operasjonen må du ikke ta aspirin eller andre betennelsesdempende medisiner, ettersom dette gir økt risiko for blødninger. Et dårlig kontrollert blodtrykk kan også forårsake blødninger under eller etter operasjonen. Dersom det samler seg blod under huden kan dette forlenge tilhelingstiden og forårsake arr.

Betennelser etter operasjonen er sjeldne. Skulle det hende, kan det bli nødvendig med tilleggsbehandling med antibiotika.

Selv om operasjonssår som regel tilheles godt, kan det dannes unormale arr både på huden og i dypere vev. Arrene kan ha en farge som skiller seg fra omliggende hud. Det kan skje at det blir synlige spor av nesens struktur.

Det er mulig at du ikke blir fornøyd med resultatene av rhinoplastikken, og i denne sammenheng er det igjen viktig at forventningene til operasjonen er realistiske. Operasjonen kan medføre uventede synlige eller kjennbare deformasjoner, svikt i funksjoner eller feilplassering av strukturer. Dersom resultatet av operasjonen ikke svarer til forventningene, kan tilleggsoperasjon bli nødvendig.

Rhinoplastikk medfører en mulighet for at nesehuden mister følsomhet etter operasjonen, men dette er ikke mulig å forutse. Tapt eller redusert følsomhet i neseregionen kan etter rhinoplastikk enten helt eller delvis bli permanent.

Ofte forekommer det kroniske smerter etter rhinoplastikk.

I sjeldne tilfeller forekommer visse lokale allergier mot teip, suturtråd eller andre hjelpemidler og materialer.

Det er også en mulighet for at sår rives opp eller at tilhelingen drar ut i tid. I noen områder kan huden dø.

Det er også risiko forbundet med både lokalbedøvelse og narkose. Røykere har større risiko for at huden dør og at det oppstår komplikasjoner i tilhelingen.

Dersom det oppstår komplikasjoner, kan det bli behov for tilleggsprosedyrer eller tilleggsbehandling. I sjeldne tilfeller er det nødvendig med gjentatt operasjon for å forbedre resultatene.

 

Hvordan forberede seg på operasjonen?

For å oppnå best mulig resultat ved nesekorrigering er det svært viktig at du følger instruksjonene fra legen. De kan være som i de følgende.

  • Avstå fra røyking i flere uker før og etter operasjonen.
  • Unngå visse medikamenter, som aspirin og betennelsesdempende medikamenter i minst 10 dager før operasjonen.

 

Hva kan en forvente under rekonvalesensen?

Etter operasjonen er det viktig å få hvile i seng og herunder å holde hodet høyere enn brystet for å redusere blødninger og hevelser. For rask og vellykket tilheling må du ta  følgende forholdsregler i flere uker:

  •       Unngå anstrengende aktivitet som trening, yoga osv.
  •       Ikke svøm
  •       Ikke snyt deg
  •       Unngå mat som krever sterk tygging
  •       Unngå sterke følelsesuttrykk i ansiktet, som latter og gråt
  •       Puss tennene svært skånsomt for å redusere bevegelsen i overleppen
  •       Bruk klær som du kan ta på deg uten å trekke dem over hodet

Videre, bruk ikke briller eller solbriller i minst 4 uker etter operasjonen for å unngå for sterkt trykk mot nesen. Unngå direkte sollys i minst 3 måneder – for mye sol kan forårsake varige misfarginger av huden.

 

Resultater

Svært små endringer i nesestrukturen, ofte bare noen millimeter, kan gi svært stor effekt på utseendet til nesen din og hele ansiktet ditt. Det kan ta inntil et helt år før det endelige resultatet tar form, og i løpet av denne tiden kan det gjøres lettere endringer av nesen. I de fleste tilfeller er pasientene svært fornøyde med resultatene av erfarne kirurgers arbeid.