fbpx

Fettsuging

 

 

Hvilke muligheter gir operasjonen?

Operasjonen gjør det mulig å fjerne overflødig fett fra steder der det ikke lar seg gjøre ved hjelp av diett og trening alene.

Mulighetene for fettsuging begrenses av mulig tap av blod og kroppsvæske. Derfor er det ikke under noen omstendighet en generell metode for gå ned i vekt.Fettsuging 1

Korrigering av kroppskonturene skjer ikke bare ved fjerning av overflødig fett, men også ved fjerning av bindevevsvæske.

Etter operasjonen tilpasser huden seg rundt det opererte stedet – avhengig av hudens elastisitet. Dersom huden ikke lenger er tilstrekkelig elastisk, er det ved hjelp av en tilleggsoperasjon (for eksempel oppstramming av mage eller lår) mulig å redusere hudoverflatene for å oppnå et mer visuelt akseptabelt resultat. Disse tilleggsmetodene vil bli separat forklart for deg dersom de skulle vise seg nødvendig å gjennomføre.

Fjerningen av fettceller er varig. Men når kroppsvekten øker begynner de gjenværende fettcellenelikevel å same nytt fett, slik at det også i det opererte området kan observeres tilvekst av fett.

 

Hva må man være oppmerksom på før operasjonen?

For at det skal være minst mulig risiko ved operasjonen er det vesentlig at du passer på følgende:

– snakk med legen din om anvendte medikamenter. Medikamenter som hindrer blodet i å koagulere (finnes for eksempel i mange typer influensamedisiner og smertestillende) innebærer en fare for blødninger. Spør legen om hvilke medisiner du kan ta før operasjonen.

– nikotin medfører langsommere blodomløp, noe som særlig i operasjonsområdet kan medføre forstyrrelser i blodomløpet. Som en totaleffekt av dette i kombinasjon med prevensjonsmidler (P-piller) oppstår i tillegg fare for blodpropp. Derfor bør du to uker før operasjonen og minst fram til sårene er grodd unngå daglig bruk av nikotin.

 

Hvordan gjennomføres operasjonen?

Operasjonen gjennomføres enten i full narkose, med regional eller lokal bedøvelse. Detaljene og risikoene ved den aktuelle metoden vil bli separat forklart for deg.

I det opererte området kan det – avhengig av operasjonen – på forhånd settes en sprøyte som forbereder fettcellene på fettsugingen.

De nødvendige snittsårene er sjelden lengre enn en halv centimeter og gjøres i hudfolder eller på steder som kan dekkes til med klær, slik at arret senere ikke blir iøynefallende.

Deretter føres et spesielt instrument inn i fettvevet. Ved hjelp av dette er det – avhengig av teknikken – mulig å spalte fettcellenes membran ved hjelp av ultralyd og/eller suge ut fettcellene ved hjelp av en vakuumpumpe.

Etter operasjonen må det i noen uker brukes en kraftig forbinding eller kompress for å unngå hevelse og smerter og for at huden skal tilpasse seg den nye kroppsformen. Alle suturtråder absorberes i kroppen og det er ikke nødvendig å ta dem ut etter operasjonen. Ved større operasjonen er det i tillegg nødvendig å legge inn nødvendige rør for drenering av blod og sårvæske.

 

Må man regne med komplikasjoner?

Ingen kirurgisk operasjon er helt risikofri.

Selv ved den største omhyggelighet kan det under eller etter operasjonen oppstå komplikasjoner. De nevneverdige er:

 

Under operasjonen:

Det kan oppstå blødninger, som for det meste kan lukkes umiddelbart. Større blodtap, som medfører behov for blodoverføring eller bloderstatning, forekommer sjelden.

Spør legen om det er fornuftig og mulig å lagre en reserve av ditt egen blod for å unngå infeksjoner. Dersom det for sikkerhets skyld bare kan bli behov for litt blod, er det noen ganger mulig å tappe blod umiddelbart før operasjonen;

Trykkskader på nerver og mykt vev forekommer i sjeldne tilfeller. Disse blir da for det meste borte i løpet av noe uker og forårsaker bare sjelden varige problemer (som følelsesløshet) eller arr. Det samme gjelder for hudskader forårsaket av desinfeksjonsmidler og/eller elektrisitet.

 

Etter operasjonen:

Det kan oppstå væsketap som gir behov for intravenøs infusjon.

I ekstremt sjeldne tilfeller forekommer større blodtap som kan medføre behov for blodoverføring eller tilførsel av blodkomponenter;

Det kan forekomme dannelse og ansamling av for mye sårvæske (serom). Dette er som regel uproblematisk å fjerne ved hjelp av punktering;

Noen ganger kan det også oppstå etterblødninger i flere dager etter operasjonen. Disse overflateblødningene går over av seg selv i løpet av 3-4 uker. I sjeldne tilfeller er det nødvendig med en tilleggsoperasjon for å stoppe blødningen.

Det kan ofte oppstå blodansamlinger som for det meste blir borte etter 3-4 dager. Det er svært sjelden behov for tilleggsoperasjon;

Følelsesløshet i operasjonsområde som følge av skadede hudnerver er temmelig vanlig. I løpet av noen måneder vil normal følsomhet som regel bli fullstendig gjenvunnet. Kun i unntakstilfeller vil en lett følelse av nummenhet vedvare;

Opphovning forekommer i operasjonsområdet fram til dag 3 etter utføring av fettsuging. På grunn av de legende prosessene i kroppen og også bruk av kompresser går hevelsen kontinuerlig ned i løpet av de følgende ukene. Smerter, anspenthet og lettere hevelse kan også vedvare i måneder (inntil et halvt år). Det vanligste er plager i områdene nær leddene;

I sjeldne tilfeller kan det oppstå blodomløps- og tilhelingsforstyrrelser i snittene. Som følge av at vev dør kan det oppstå brede arr. Dersom dette omfatter større områder er et korrigerende inngrep nødvendig for å forbedre resultatet av operasjonen;

Sårinfeksjoner; resultatet kan være at såret gror dårlig og at det dannes smertefulle ansamlinger av verk (byller og fistler) som må opereres. Om nødvendig må medikamenter anvendes.

I sjeldne tilfeller kan også blodansamlinger (blodpropper) senere, som følge av at blodproppen begynner å bevege seg og blokkerer blodårer (for eksempel lungeemboli) som kan forårsake en livstruende tilstand og krever legebehandling ved sykehus.

Risikoen er høyere når man er sengeliggende i lengre perioder.

Tilhelingsproblemer: sår som under spenning kan utvide seg. Det kan oppstå tykke, utbulende, misfargede og smertefulle arr (dødkjøtt, keloid). Tidsnok behandling ved endringer i sårene (så snart de oppdages) bidrar til å unngå korrigerende operasjoner.

Overfølsomhet for bedøvelsesmidlene, samt for midlene som brukes for å forberede fettcellene for fettsuging. Dette opptrer for eksempel i form av kvalme, kløe eller utslett på huden og år som regel over av seg selv;

I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå allergiske reaksjoner i huden, slimhinnene, hjertet, blodomløpet, nyrene og nervene (for eksempel strupehevelse, astma, blodsirkulasjonssvikt eller sjokk) som krever innleggelse. De kan forårsake livstruende tilstander og varige skader på organer (for eksempel nyresvikt eller lammelser).

Konturforskjeller: som følge av indre arr kan det dannes enujevnhet i operasjonsområdet. Dette kan forårsake enkelte eller flere inntrukne områder ved siden av hverandre (bølgeblikkmønster). Da er en korrigerende operasjon nødvendig.

 

Hva må man være oppmerksom på etter operasjonen?

Dine bidrag til etterbehandlingen er vesentlig for å opprettholde et varig resultat av operasjonen. Overhold de følgende prinsippene for at gjenvinningen skal gå bra:

– For å unngå at det danner seg blodansamlinger bør du allerede første dag etter operasjonen få hjelp til å reise deg opp.
– Etter at forbindingene er fjernet er det i de første ukene eller månedene nødvendig å bruke beskyttende klær som former vevet.
– Unngå all fysisk anstrengelse i løpe av de første 3-4 ukene. Avstå fra idrett i omkring to måneder. Avhengig av operasjonen kan disse periodene variere. Presiser den forventede gjenvinningstiden med din lege.

– Ikke ta solbad de første to til tre månedene, ettersom dette kan forsinke hevelsesnedgangen. Arrene kan av den grunn bli varig brunfargede.
– Diskuter eventuelle muligheter for etterbehandling av arrene med din lege (massasje, salver).

 

Hva kan jeg vente meg av operasjonen?

I voksen alder er antallet fettceller konstant. Vektnedgang og vekttap er fra og med puberteten avhengig av hvor fulle fettecellene er, og har sammenheng med kostholdet.

Ved fettsuging fjernes fettcellene for alltid. Ettersom det ikke dannes nye celler, gir operasjonen et permanent resultat. Senere endringer i kroppsvekt er likevel mulig.

Resultatet av operasjonen avhenger i tillegg til annet også av generell helsetilstand, alder, vekt og hormonbalanse. Særlig vektøkning som følge av kosthold fører til at fettcellene fylles også i det opererte området.

Midlertidig kan det dannes bølgeformede ujevnheter eller kuler, som oftest forsvinner i løpet av et halvt år. I sjeldne tilfeller kan en korrigerende operasjon bli nødvendig.

Som ved all estetisk kirurgi kan det bli nødvendig med korrigerende inngrep dersom resultatet av operasjonen ikke er i samsvar med det forventede, eller ved problemer med sårets tilheling, infeksjoner, etterblødninger eller estestisk utilfredsstillende resultater.