fbpx

Gynekomasti

 

Vanlige problemer og løsninger

Gynekomasti vil si at menns brystkjertler blir vesentlig forstørret slik at brystet ligner på et kvinnebryst. For det meste skjer endringene på begge sider, men det forekommer også forstørret brystkjertel på en side.

Det forekommer ofte hus ungdom i puberteten, og i så fall er det ikke sykelig. Forstyrrelsen forekommer hos nesten annenhver ungdom. Forstørrede brystkjertler i puberteten forsvinner for det meste fullstendig av seg selv.Gynekomastia

Også hos voksne menn forekommer gynekomasti veldig ofte. Ofte er årsakene ukjente. Mulige årsaker kan være forstyrrelser i leverfunksjonen, eller tilførsel av medikamenter som inneholder østrogen, med det resultat at nivået av mannlige og kvinnelige kjønnshormoner er endret. I enkelte sjeldne tilfeller kan forstyrrelsen forårsakes av en svulst (tumor).

Ved vesentlig overvekt bør en gjennom diett og trening først og fremst forsøke å få ned vekten, noe som også kan reagere omfanget av gynekomasti. Dersom årsaken til forstørrede kjertler er bruk av alkohol, marihuana eller anabole steroider, er det også tilrådelig å endre adferden som forårsaker forstyrrelsen.

 

Hvilken risiko innebærer korrigering av gynekomasti?

Dersom operasjonen utføres av en erfaren kirurg, er komplikasjoner sjeldne og ikke vesentlige med hensyn til et godt sluttresultat. Enhver operasjon innebærer likevel risiko knyttet til kirurgiske operasjoner generelt og til spesifikke komplikasjoner som følger av særtrekk ved operasjonen.

Som ved alle operasjoner kan det oppstå blodutredelser og hevelser som i hovedsak leger seg selv. Betennelser i sårregionen er svært sjeldne og kan forebygges og behandles ved hjelp av egnet antibiotika. I svært sjeldne tilfeller kan en ny operasjon bli nødvendig.

I enkelte tilfeller kan det tross en svært omhyggelig teknisk gjennomføring av operasjonen oppstå stygge arr, fargeendringer i det opererte områder, relieffendringer i brystet eller uregelmessigheter i brystvortene. Ved korrigerende operasjoner er et likevel som regel mulig å korrigere disse endringene.

Motreaksjoner mot narkose er i dag svært sjeldne, men kan likevel forekomme, derfor nevner de også her. Nemlig kan stoffet som benyttes ved narkose i seg selv forårsake allergiske reaksjoner, som det likevel som regel er mulig å holde under kontroll.

Alt i alt kan man si at korrigering av størrelsen på brystkjertelen er en trygg og effektiv operasjonsmetode med få komplikasjoner.

 

Hvordan forberede seg på operasjonen?

Før den planlagte operasjonen bør din helsetilstand være så god som mulig.

Reduser bruk av nikotin og alkohol til et minimum. Dersom du bruker medisiner, må du konsultere din lege angående bruken av disse.

I tillegg har du ikke lov å bruke preparater som inneholder aspirin eller acetylsalisylsyre i minst 7 dager før operasjonen.

I minst en uke etter operasjonen bør du avstå fra arbeid og personlige gjøremål. Har du muligheten for å la noen pleie deg i perioden etter operasjonen, bør du først og fremst sammen med denne personen gå gjennom rådene for pleie etter operasjonen.

Det er anbefalt å ikke være for aktiv i perioden umiddelbart før operasjonen, men sørge for å være psykisk og fysisk uthvilt. Skulle du ha flere spørsmål eller mistanker før operasjonen, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss!

 

Sykehusopphold

Avhengig av hvor stort behovet for korrigering er, kan en korrigering av forstørret brystkjertel gjennomføres enten ambulatorisk eller stasjonært.

Mindre feil kan korrigeres ambulatorisk eller ved en kort stasjonær innleggelse. Ved større operasjoner anbefales en innleggelse på noen dager, slik at oppfølging fra kvalifisert personale er sikret etter operasjonen.

 

Narkose

Mindre operasjoner kan gjennomføres med lokalbedøvelse ved injeksjon av bedøvende middel. Ved større operasjoner kan det bli behov for full narkose.

Ved lokalbedøvelse får du også et beroligende middel (enten som tablett eller som injeksjon av en løsning i en vene i armen), som gir deg en slumrende tilstand. Du er våken, men avslappet og uten å kjenne smerte. Det er likevel mulig at du i løpet av operasjonen opplever en strammende følelse eller lignende.

Ved full narkose sover du under hele operasjonen. Før operasjonen gjennomfører anestesiologen nødvendige undersøkelser for å sikre deg egnet narkose.

 

Hva er operasjonens forløp?

Operasjonen varer som som regel fra en til halvannen time. Ved større operasjoner kan det også ta lengre tid.

Under operasjonen fjernes det forstørrede brystkjertelvevet. Dette gjøres enten selvstendig eller i kombinasjon med fettsuging. Ved hjelp av et snitt langs kanten på eller gjennom brystvorten fjernes overflødig fett og hud. Dersom det er nødvendig å fjerne en større mengde vev, er som regel også snittene større. Dersom det for å oppnå en optimal brystform i tillegg er nødvendig med fettsuging, føres kanylen for dette inn gjennom et lite snitt ved den nedre brystfolden eller under armen.

Dersom det for det meste dreier seg om fettvev, kan det også være at det kun er behov for fettsuging. For dette gjøres nødvendig snitt de ovennevnte stedene.

Ved kombinert operasjon som både utfører fettsuging og kirurgisk inngrep, utføres først fettsugingen og deretter fjerning av overflødig brystkjertel.

Ved hjelp av en smal, tom kanyle gjøres fettvevet bevegelig, og deretter fjernes det. Ved bruk av denne framgangsmåten kan pasienter som benytter lokalbedøvelse ofte føle vibrasjon eller en trykkende følelse.

Ved svært langt framskreden gynekomasti kan det skje at huden ikke lenger passer til den nye brystformen. I så fall fjernes den overflødige huden og den gjenværende huden festes stramt til den nye brystkonturen.

Det er vanlig å plassere et dren i sårregionen slik at sårvæsken kan komme ut. I tillegg legges det på et tett omslag som støtter den nye brystformen.

 

Etter operasjonen – ting å passe på

Lette smerter og en følelse av stramhet i sårregionen er helt normale fenomener de første dagene etter operasjonen. Slike plager kan enkelt lindres ved hjelp av medikamenter. Omslaget må bæres eksakt etter legens instruksjoner. Suturtråden vil absorberes i kroppen av seg selv, i noen tilfeller kan det blir nødvendig å fjerne enkelte sting.

 

Ditt nye utseende

Ved riktige henvisninger og realistiske forventninger er de fleste pasienter svært fornøyde med resultatene av operasjonen og nyter sitt nye utseende med en mer maskulin brystkontur. Resultatet er for det meste positivt. Bedre utseende betyr som regel en ny fase i livet der en er mer fornøyd med seg selv og har bedre selvfølelse.

 

Kan korrigering av gynekomasti gjentas?

I svært sjeldne tilfeller kan gynekomastien komme tilbake. I slike tilfeller er det mulig å gjenta korrigeringen av brystkjertelen. Regelmessig kontroll hos kirurg bidrar til å forebygge og behandle eventuelle komplikasjoner. Ved problemer med det tas en individuell avgjørelse om hvilke korrigerende metoder som bør anvendes.