fbpx

Brystforstørring

 

Ulike problemer og løsninger


Formen og størrelsen på brystene er for mange kvinner ikke bare en viktig del av figuren, men – særlig i vår mediapåvirkede tid – et viktig aspekt ved selvfølelsen og dermed både i privat- og arbeidslivet.

Mange kvinner lider undre å ha for små bryster i forhold sin generelle kroppsform. Dette har riktignok ingen fysisk virkning,

Breast enlargement

men den psykiske belastningen ved dette manglende kroppslige samsvaret er like fullt reelt. Det er vondt å se seg i speilet hver dag. Kvinnen kjenner seg “mangelfull”og greier derfor ikke å leve et fullverdig liv, videre kan det også ha negativ innflytelse på seksuallivet.

Brystforstørring ved operasjon er en god mulighet for korrigering av for små bryster, for derved å oppnå ønsket kroppsform. Kvinner har ulike forventninger. De fleste kvinner ønsker forstørrede bryster som gir et naturlig inntrykk og harmonerer med deres figur. Noen andre lengter derimot etter svært store bryster som det av operasjonstekniske årsaker ikke alltid er (eller burde være) mulig å oppnå.

Ved siden av juvenil (medfødt) brysthypoplasi vil behovet for en formkorrigerende operasjon også ofte være til stede hos kvinner som etter graviditet og amming har fått invulosjon (degenerasjon) i brystkjertlene . Den tøydehuden i øvre del av brystene skaper et inntrykk av slappe, hengende bryster. Ofte lider fortsatt unge kvinner av at dette i forhold til resten av kroppen altfor tidlig framstår som aldringstegn. Generelt gir operasjonen muligheter for godt resultat, ettersom brysthuden allerede er tilstrekkelig tøyd. Når huden alt er for nye tøyd må det for å oppnå et optimalt resultat også foretas en hudoppstrammingsoperasjon.

Også ved forskjell i formen på brystene (asymmetri) er en brystforstørringsoperasjon en egnet metode for å korrigere kroppsformen.

 

Hva kan jeg forvente av en brystforstørringsoperasjon?

De beste forutsetningene for et estetisk godt resultat har kvinner som har bryster med harmoniske proporsjoner og som ved hjelp av implantater får forstørret bryster som fra før av har en god form. Videre endring av formen på brystene er mulig, men bare mot at det oppstår flere arr.

Det er viktig å merke seg at implantatet er merkbart for den som kjenner på brystene. Særlig i den nedre, ytre delen av brystene, der det myke vevet ikke er godt utviklet, er kanten på implantatet kjennbart.

 

Hvilke implantater finnes?

Alle typer implantat består av et skall av silikon som har ulikt innhold: for tiden kan man få implantater fylt medenten silikongel eller fysiologisk saltløsning. Implantater er tilgjengeligei ulik størrelse og form.

Mest brukt er silikonimplantater, som har fordeler framfor den andre typen med hensyn til konsistens og formlig mangfold . På grunn av den tette konsistensen er det i praksis ikke lenger mulig at gelen “siver ut”, på den andre siden er det nå mulig å gi implantatene en stabil anatomisk form.

Implantater fylt med saltløsning inneholder koksalt og ligger nær kroppens egen sammensetning. Vanligvis tilføres saltløsningen i implantatet intraoperativt. Fordelen med disse implantatene er fullstendig absorpsjon i implantatrupturen, men formen er ikke så naturlig som ved silikonimplantater.

 

Hvilke risikoer er det ved brystforstørring?

Dersom operasjonen gjennomføres av kvalifiserte kirurger er komplikasjoner sjeldne og beskjedne med hensyn til det å oppnå et stabilt godt resultat.

Like fullt innebærer alle kirurgiske operasjoner en generell risiko, og det finnes også spesifikke komplikasjoner som følger av operasjonens egenskaper.

Det mest utbredte problemer etter brystforstørring er kapselfibrose. Kroppen tror at implantatet (uansett hva det inneholder) er et fremmedlegeme, og danner den kapsel av bindevev rundt dette “fremmedelegemet”. Som regel er bindevevskapselen så tynn at den ikke er mulig å kjenne. Hos noen pasienter kan det – også først etter flere år – skje at bindevevskapselen trekker seg sammen slik at implantatet framstår som tett eller til og med hardt. Kapselfibrose som forårsaker smerte eller ødelegger det estetiske inntrykket må fjernes – den “arrvokste” kapselen fjernes og et nytt implantat settes inn.

Kirurgisk sett er det for å unngå at det oppstår kapselfibrose vesentlig å oppnå en minst mulig traumatisk operasjon der det ikke oppstår blødninger eller infeksjoner. Noen kirurger anbefaler å massere brystene i perioden etter operasjonen.

Som ved alle operasjoner kan det oppstå blodansamlinger og hevelser, og som regel leges disse av seg selv. Kirurgiske inngrep kreves ved vedvarende blødning med kraftig hevelse og smerter.

Infeksjoner i sårområdet er sjeldne og kan som regel behandles med antibiotika.

Forstyrrelser i sårets tilheling er også sjeldne. Som regel er årsakene til forstyrrelsene omstendigheter som kan drøftes grundig under konsultasjonen før operasjonen, som for eksempel langsommere gjenvinning hos diabetikere, røykere eller pasienter med koalgulasjonsforstyrrelser.

Det kan midlertidig oppstå en følelse av nummenhet i det opererte området, forårsaket av skader på de små nervene i huden. I de fleste tilfeller kommer hudens følsomhet tilbake etter at sårene har grodd. Noen kvinner har også opplevd overfølsomhet eller følelsesløshet i brystvortene – en forstyrrelse som også i de fleste tilfeller forsvinner helt.

Innsetting av implantatene påvirker ikke evnen til å amme.

Likevel er mulighetene ved mammografi begrenset på grunn av implantatet, og derfor bør kvinner med brystimplantat delta i forebyggende undersøkelser mot brystkreft. Før undersøkelser må legen informeres om implantatet. Undersøkelse av brystkjertelen og implantatet er mulig ved hjelp av ultralyd og magnetresonanstomografi.

Også implantater eldes, men bytting av implantatet er likevel ikke nødvendig uten tvingende grunn. Kliniske og moderne radiologiske undersøkelsesmetoder gjør du mulig å fastslå nøyaktig tilstanden for implantatet i kroppen din.

I enkelte unntakstilfeller kan det oppstå en implantat-defekt – da enten som følge av ytre trykk eller også slitasje. Ved implantatruptur kan ofte en endring observeres i brystets form eller styrke. Et implantat med feil må i alle tilfeller fjernes. Det er ingen medisinske grunner som hindrer innsetting av et nytt implantat.

På begynnelsen av 90-tallet var man i tvil om hvor trygge silikonimplantater er, ettersom noen av kvinnene erfarteleddsmerter, feber, tretthet og også smerter i brystene (symptomer som forekommer ved sykdommer som rammerimmunsystemet), og disse oppstod etter innsetting av silikongelimplantater. Nå har mange vitenskapelige undersøkelserbevist at det ikke er medisinske grunner til å fraråde silikongel-implantater. Enkelttilfeller av overfølsomhet kan likevel ikke utelukkes.

Alt i alt kan man si at en brystforstørringsoperasjon er en effektiv og sikker operasjonsmetode med få komplikasjoner.

 

Hva må man være oppmerksom på før operasjonen?

Før den planlagte operasjonen bør din helsetilstand være så god som mulig.

Begrens forbruket av nikotin og alkohol til et minimum. Inntak av preparater som inneholder hormoner (piller, hormonerstatningspreparater) må midlertidig avbrytes.

Du må ikke under noen omstendighet ta aspirin eller lignende preparater i minst 7 dager før operasjonen.

I tiden etter operasjonen er det fornuftig å planlegge omkring sju til ti fridager, ettersom din fysiske bevegelsesevne vil være begrenset den første tiden etter operasjonen.

Sykehusoppholdet
Generelt medfører brystoperasjonen en kort innleggelse med en natt på sykehus. Med dette sikres oppfølging med utdannet personell etter operasjonen.

Narkose
For det meste utføres brystforstørringsoperasjoner i full narkose slik at du sover under hele operasjonen. Før operasjonen gjennomfører anestesiologen de nødvendige undersøkelsene for å sikre deg en egnet narkose.

Anestesiologen er til stede under hele operasjonen og følger operasjonens gang.

Et alternativ til full narkose er lokal anestesi (lokal injeksjon av bedøvende middel). Ved lokal bedøvelse får du også et beroligende middel (enten en tablett eller en beroligende injeksjon i en armvene) som gjør du er i en døsende tilstand. Du er da våken, men helt avslappet og uten smertefornemmelser. Det er likevel mulig at du under operasjonen kjenner en stramhetsfølelse eller noe lignende.

 

Hvordan foregår operasjonen?

Operasjonens varighet er ca fra 60 til 90 minutter.

Hvilken metode som brukes i ditt tilfelle er avhengig av dine anatomiske egenskaper og ønsker samt av anbefalingene fra den som gjennomfører operasjonen.

 

Generelt følger operasjonen følgende forløp:

Et ca 4 cm langt snitt gjøres under brystet, i området rundt brystvortene eller under armen. Uansett hvilket område som velges forsøker den som utfører operasjonen å gjøre disse så lite iøynefallende som mulig. Vanligvis blir arrene umerkelige når de gror.

Etter snittet må den nødvendige lommen for implantatet lages, enten bak brystkjertelen eller bak brystmuskelen. De fleste kirurger anbefaler å plassere implantatet bak brystmuskelen, ettersom muskelen bedre dekker implantatet.

Den endelige innsettingen av implantatet skjer vanligvis med pasienten i en halvt sittende stilling.

Før det settes inn i såret, føres tynne drenasjerør ned i implantatlommen der blod og sårsekret fjernes i den første fasen (12 til 24 timer) etter operasjonen.

Implantatene fikseres med sterke forbindinger.

 

Etter brystoperasjonen – hva bør man være oppmerksom på

De første dagene etter operasjonen kjenner du smerte i brystene fordi brystene er spent. Derfor er bevegeligheten særlig i overkroppen begrenset. For denne perioden skrives det vanligvis ut smertestillende preparater.

Drenrørene som settes inn under operasjonen fjernes som regel i løpet av de første dagene etter operasjonen. Forbindingen fjernes straks eller i løpet av de påfølgende dagene, og du får en spesiell brystholder som du må bruke i ca. 2 til 3 uker.

>Trådene det sys med absorberes av seg selv i kroppen, men enkelte sting må etter behov tas ut etter 7-10 dager. I begynnelsen er såret rødt og hardt, etter noen måneder blir såret lysere og går i ett med huden ellers. Såret kan fra det har gått 3 uker etter operasjonen smøres med spesielle salver som bidrar til at det gror. Området rundt såret må beskyttes mot sollys de første 6 månedene.

Avhengig av hvordan du kjenner deg, kan du gjenoppta dine vanlige gjøremål etter noen dager, sport er tillatt fra 6. uke (og da må du bruke spesiell brystholder),

Selv om utfallet av en vellykket operasjonen er synlig allerede kort tid etter operasjonen, tar det likevel noen måneder før det endelige resultatet har tatt form. Danningen av implantatkapselen er fullført etter 3 til 4 uker, mens stramheten i brystet kan vare i 6 til 8 uker. Brystet blir sakte mykere igjen. Ved over- eller underfølsomhet i brystvortene kan det vise seg nødvendig å beskytte disse. Å få tilbake den vanlige følsomheten kan også ta måneder.

Avhengig av typen implantat og avtalen med din lege kan du fra tredje uke etter operasjonen begynne å massere brystene. Dette bidrar til å utvide implantatkapselen for å unngå kapselfibrose. Også det å ligge på brystet for å belaste implantatet er tillatt og anbefalt.

Som nevnt over er mammografiske undersøkelser mulig og anbefalte også for personer med implantat.

Etter at implantatet har funnet sin endelige plass er det ingen begrensninger for hva du kan gjøre (idrett, dykking, flyging, badstu) – du skal jo få bedre livskvalitet, ikke flere begrensninger.

 

Ditt nye utseende

Når de medisinske anbefalingene er riktige og forventningene er realistiske, blir de fleste kvinner svært fornøyde og lykkelige. Et bedre utseende betyr for mange pasienter begynnelsen på et “nytt liv” med bedre selvfølelse og mer positivt selvbilde.

 

Kan brystforstørringsoperasjonen gjentas?

I prinsippet kan en brystforstørring gjentas. Regelmessig kontroll hos kirurg bidrar til å forebygge og behandle eventuelle komplikasjoner. Dersom det oppstår problemer, må du ta en personlig avgjørelse om hvilke korrigerende metoder som skal anvendes.