fbpx

Brystløft

 

De vanligste problemene

Kvinners brystform endrer seg over tid og i takt med aldringen. Brystenes form og styrke påvirkes av hudens reduserte elastisitet, tyngdekraftens innvirkning og andre faktorer, som vektsvingninger, graviditet og amming – og et resultat av alt dette kan bli hengende bryster.Brystløft 1

Formen på brystene er ofte en belastning for kvinner. Det forårsaker riktignok ingen fysiske problemer, men kan endre holdningen til egen kropp og den generelle selvsikkerheten. Å se sine nakne bryst i speilet og gå uten brystholder er i slike tilfeller ofte utrivelig for kvinner. Dette kan også ha negativ effekt på sexlivet.

 

Hva kan endres ved hjelp av en brystløftingsoperasjon?

Løfting av brystene (brystløft), mastopeksi, innebærer å løfte sunkne, slappe bryster og gi dem ny form. Også lavtsittende brystvorter får en høyere, mer ungdommelig plassering. Ved små bryster, for eksempel ved volumtap etter graviditet, kan det samtidig være ønske om å gjøre brystene større. Dette kan gjøres ved hjelp av brystimplantater, noe som kan gjøres samtidig som brystforstørringsoperasjonen.

Ved hjelp av operasjonen kan brystenes form, styrke og størrelse forbedres. I tillegg kan sterke forskjeller mellom brystene (asymmetri) korrigeres.

Oppstramming av brystene påvirker generelt ikke evnen til å amme. Ved planlegging av denne operasjonen bør det likevel tas høyde for at graviditet igjen kan forårsake av brystene blir slappere, og derfor kan det i slike tilfeller vært fornuftig å planlegge operasjonen på et senere tidspunkt.

 

Dine personlige forestillinger og forventninger

Brystoppstrammingsoperasjonen kan gi deg et bedre utseende, gjøre deg mer selvsikker og lindre problemer som følger av størrelsen på brystene. For at operasjonen skal lykkes på en god måte er det likevel nødvendig at du er sikker på hva slags sluttresultat du forestiller deg. Du kan vise kirurgen fotografier som illustrerer dine forestillinger.

De beste forutsetningene har kvinner med realistiske forventninger. Som regel er det personlige grunner som taler for operasjonen. Når du tar avgjørelsen, bør det viktigste være personlig tilfredshet og den velvære dette gir. Et bedre utseende kan dessuten direkte eller indirekte ha en positiv virkning på både privatliv og yrkesliv.

Snakk helt åpent med din lege om dine forventninger, ønsker og forestillinger knyttet til operasjonen. Etter undersøkelsene forklarer legen din i detalj mulighetene for operasjon ut fra brystenes egenskaper (hudens tilstand, brystenes form og størrelse) og dine personlige ønsker. Legen forteller deg hvilke resultater det er mulig å oppnå og hvor arrene kommer til å være.

 

Hvilke risikoer er det ved brystløftingsoperasjoner?

Oppstrammingav brystene er ikke noen enkel operasjon, men har likevel generelt et lavt risikonivå. Like fullt kan ikke alle komplikasjoner med sikkerhet utelukkes eller forutses. Mulig komplikasjoner kan du drøfte med den som skal utføre operasjonen.

Som ved alle operasjoner kan det oppstå blodansamlinger og hevelser. Bare i sjeldne tilfeller må det foretas en tilleggsoperasjon, som regel forsvinner disse i løpet av noen dager eller uker.

I sjeldne tilfeller kan det forekomme infeksjoner i sårområdet og forstyrrelser når såret gror, der stingene fjerner seg fra hverandre, noe som kan medføre at arrene senere utvider seg. Som regel er årsakene til forstyrrelsene omstendigheter som kan drøftes grundig under konsultasjonen før operasjonen, som for eksempel langsommere gjenvinning hos diabetikere, røykere eller pasienter med koalgulasjonsforstyrrelser. At sårene leges langsommere omkring stingene vil som regel ikke påvirke brystenes form. Ved eventuell utvidelse av sårene er dette mulig å korrigere senere.

Det kan midlertidig oppstå en følelse av nummenhet i det opererte området, forårsaket av skader på de små nervene i huden. I de fleste tilfeller kommer hudens følsomhet tilbake etter at sårene har grodd.

I enkelte tilfeller kan det forekomme at følsomheten i brystene og området omkring brystvortene ikke gjenvinnes fullt ut. I sjeldne tilfeller kan det skje at brystvorten ikke får tilbake følsomheten for berøring.

Alle operasjoner innebærer mer eller mindre synlige arr, og det gjelder også denne operasjonen. Omfanget av arrene kan du snakke nærmere med kirurgen om.

Brystene er aldri – verken før eller etter operasjonen – helt symmetriske. Ved operasjonen forsøkes det å oppnå et mest mulig symmetrisk resultat. I noen tilfeller behøver ikke brystenes størrelse og form eller brystvortenes plassering å være helt symmetrisk. I så fall kan de det i framtiden oppstå behov for en korrigerende operasjon.

 

Informasjon før operasjonen

Før hver operasjon gjennomføres en grundig forklarende samtale med legen. Det kan hjelpe å skrive ned noen spørsmål i forkant. Ikke vær redd å spørre om alt som interesserer deg. Dersom det er noen spørsmål du ikke får klarhet i, kontakt legen per telefon eller avtal en ny samtale.

Samtykkeformularet er et dokument som angir ditt navn og din fødselsdato, type operasjon og alle mulig komplikasjoner. Din underskrift bekrefter at du har gjort deg kjent med det aktuelle dokumentet og kjenner til alle risikoer operasjonen medfører.

 

Hvordan forbereder jeg meg for operasjonen?

Avhengig av din alder og genetiske risikoer kan legen din før operasjonen be deg gjennomføre en mammografisk undersøkelse for å utelukke at det forekommer små knuter i brystene.

Før den planlagte operasjonen bør din helsetilstand være så god som mulig.

Begrens forbruket av nikotin og alkohol til et minimum. Røyking hindrer i tillegg til det generelle blodomløpet også mikroblodomløpet i operasjonsområdet. Av den grunn anbefales det å unngå røyking i to uker før og to uker etter operasjonen.

Inntak av preparater som inneholder hormoner (piller, hormonerstatningspreparater) må midlertidig avbrytes.

Du må ikke under noen omstendighet ta aspirin eller preparater som inneholder acetylsalicylsyre i minst 14 dager før operasjonen.

I minst en uke etter operasjonen bør du unngå ditt vanlige arbeid og vanlige personlige gjøremål. Dersom du har en god mulighet for å la noen pleie deg i perioden etter operasjonen, bør du først og fremst drøfte rådene for pleie etter operasjonen med denne personen.

Også i dagene umiddelbart før operasjonen er det ikke anbefalt å foreta deg for mye, du bør møte til operasjonen både psykisk og fysisk uthvilt. Skulle du ha flere spørsmål eller mistanker før operasjonen, ring din lege.

 

Sykehusoppholdet

Generelt anbefales en kort innleggelse på en dag eller noen dager, særlig dersom ulike sykdommer krever legeoppsyn.

 

Hvilke midler benyttes for narkosen?

For det meste utføres brystoppstrammingsoperasjoner i full narkose slik at du sover under hele operasjonen. Før operasjonen gjennomfører anestesiologen de nødvendige undersøkelsene for å sikre deg en egnet narkose.

 

Hvordan foregår operasjonen?

En brystoppstrammingsoperasjon varer gjennomsnittlig fra 1,5 til 3,5 timer. Operasjonsmetodene kan variere; den oftest benyttede metoden er ny forming av det slappe vevet sammen med en løfting og om nødvendig reduksjon av brystvorten. Dersom du i tillegg også får innsatt et implantat, plasseres dette uten flere snitt i en lomme over eller under brystmuskelen.

Avhengig av hvor slappe brystene er anvendes ulike teknikker. Avhengig av den anvendte metodenkommer også arrene på ulike steder. De kan være:
– som en ring rundt brystvorten
– rundt brystvorten og vertikalt nedover
– rundt brystvorten og vertikalt oppover og til siden (se figuren)

eller ved særlig slappe bryster
– rundt brystvorten og bakover i T-form

 

Operasjonen kan i generelle trekk beskrives som følger:

Først tegnes den antatte plasseringen av snittene og den nye plasseringen av brystvortene opp på huden. Etter desinfisering av operasjonsområdet og steril tildekking gjøres de nødvendige snittene. Deretter gis brystkjertlene ny form og brystvortene føres til sitt nye sted. Til slutt føres huden sammen under brystvortene og det nye brystet formes. Stingene er vanligvis plassert rundt brystvortene og langsgående til brystfolden. Ved større eller sterkt sunkne bryster er det nødvendig å foreta et horisontalt snitt til brystfolden, slik at det dannes et L- eller T-formet arr. Etter operasjonen monteres en forbinding eller en spesiell brystholder for å motvirke hevelsen etter operasjonen. Små drenrør bidrar til å føre vekk væske fra såret i den første tiden etter operasjonen.

 

Råd etter operasjonen: hva må man være oppmerksom på i tiden etter operasjonen?

1. De første dagene etter operasjonen er brystene dine følsomme og opphovnede. I denne tiden er nedkjølende hjelpemidler nyttige.
2. Lettere smerter i sårområdet er normale og kan effektivt lindres ved hjelp av medikamenter.
3. Ta de utskrevne medikamentene nøyaktig etter rettledningen.
4. Ved plutselige smerter, blødninger eller følsomhetsforstyrrelser må du straks henvende deg til legen som gjennomførte
operasjonen. Ved alle andre uklarheter, ta straks kontakt med din lege.
5. Det kontrolleres regelmessig hvordan sårene gror. Drenasjerørene fjernes i løpet av de første dagene etter operasjonen. Stingene tas ut i løpet av de tre første ukene.
6. Etter noen dager kan forbindingene fjernes. De første 3-6 ukene etter operasjonen anbefales det å bruke en spesiell, tettsittende brystholder anbefalt av legen for å redusere hevelse og bidra til rolig gjenvinning.
7. Arrene er harde og røde i noen uker. Over tid blir de stadig lysere og mer umerkelige. Sårenes tilheling kan også støttes ved hjelp av spesiellekremer. For å hindre pigmentendringer bør sollys på sårområdet unngås i seks uker.
8. Blodansamlinger og hevelser går for det meste over i løpet av de to første ukene. For noen pasienter kan hevelsen vare lenger, en lett tendens til hevelse kan – særlig i den varmere årstiden – vedvare i noen måneder til.
9. Anstrengende aktiviteter bør unngås de første ukene etter operasjonen. De første 3-4 ukene bør du absolutt unngå å løfte tungt eller å løfte hendene over skulderhøyde, i motsatt fall belaster du stingene for mye og hindrer sårene i å gro. Hva som er riktig tidspunkt for å gå tilbake i arbeid og gjenoppta dine vanlige aktiviteter er det din kirurg som best kan anbefale.
10. Brystene er i omtrent 2 uker følsomme for trykk. Som regel forsvinner dette problemet 3 til 4 uker etter operasjonen.
11. Etter operasjonen kan det forekomme lettere angst eller til og med tristhet. Disse følelsene har sammenheng med de ubehagelige sidevirkningene av operasjonen og også med engstelsen for hvordan sluttresultatet kommer til å se ut. I den senere fasen av gjenvinningen, når du kjenner deg bedre, går disse følelsene fort over.
12. Om kroppspleie: etter at drenrørene er fjernet kan du dusje, i noen uker bør du for sårområdets del avstå fra varme karbad. Ved hevelser og blodansamlinger anbefales det å bruke aktuelle salver eller kremer.

 

Ditt nye utseende

Etter noen dager kan du få det første overblikket over det nye utseendet på dine bryster. Ofte er likevel brystene så opphovnede at det vanligvis tar noen uker å oppnå det endelige resultatet. Sluttresultatet er synlig etter 3 til 6 måneder. Din lege gjør sitt beste for å gjøre arrene så små og usynlige som mulig. Sårene kan likevel ikke gjøres helt usynlige, i begynnelsen kan de være røde og tykke, senere blir de blekere og smalere. Takket være moderne operasjonsmetoder er arrenes plassering oftest skjult, så du kan også bruke kjoler med dyp utringning. I noen tilfeller kan resultatet av operasjonen korrigeres ytterligere ved korrigering av arrene i løpet av 6 til 12 måneder.

Reduksjon av brystene bidrar til en stor endring i ditt utseende og din selvfølelse. Etter operasjonen opplever kvinner større glede av å drive idrett.

De fleste kvinner er svært fornøyd med resultatene av operasjonen og nyter sitt nye utseende. Særlig dersom forventningene til resultatene av operasjonen var realistiske og operasjonen ble gjennomført uten problemer kan du kjenne stor tilfredshet med ditt nye utseende.

 

Kan brystløftingsoperasjonen gjentas?

Gjennomføring av en gjentatt brystoppstrammingsoperasjon er vanligvis problemfritt. I årenes løp kan det opprinnelige resultatet av operasjonen forringes, noe som kan gi et ønske om å stramme opp bryster der det allerede er utført reduksjon. Kirurgen kan i så fall med fordel ta hensyn til teknikken som ble brukt ved den første operasjonen. Ved ønske om å korrigere resultatet av en nylig utført operasjon, må man først vente og se hvordan sluttresultatet ser ut.

Også etter en vellykket gjennomført operasjon kan legen anbefale deg regelmessige etterkontroller for å følge med på resultatet over operasjonen over tid. Skulle du selv ha noen spørsmål bør du absolutt kontakte legen.