KELA korvaus - The Health Clinic

KELA korvaus

 

Ihmiset, jotka matkustavat Suomesta toiseen EU-maahan saadakseen lääketieteellistä hoitoa ilman ennakkolupaa voivat saada joistakin niiden kuluista korvauksia. Korvaus vastaa määrään, joka maksettaisiin, jos hoito olisi saatu yksityisen sektorin terveydenhuollon tarjoajalta Suomessa.

Hoidon on oltava osa palveluvalinnasta Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä ja on korvattavissa Suomen sairausvakuutuslain mukaan.

Laihdutusleikkauksen kulut korvataan, jos tietyt edellytykset on täytetty. Laihdutuskirurgiassa korvauskelpoisia ovat laparoskooppinen mahalaukun ohitusleikkaus, Laparoskooppinen mahalaukun vertikaalinen kavennus (resektio) ja laparoskooppinen mahalaukun plikaatio.

Nykyinen korvauksen prosentti kaikkilla edellä mainituilla menettelyillä on jopa 15-20% leikkauksen kustannuksista.

Laihdutusleikkauksen kustannukset voidaan korvata Suomen sairausvakuutuslain mukaan, jos hoitoon parhaiden käytännön standardien mukainen.

 

Seuraavat vaatimukset on täytettävä:

– Leikkaukseen tarve arvioidaan etukäteen endokrinologilla tai sopivalla kokeneella sisätautilääkärillä
– Leikkausta täytyy edeltää vähintään kuuden kuukauden pituinen konservatiivinen painonlaskuhoito, jonka tulos on dokumentoitu
– On varmistettava, että asiakkaalla ei ole päihdeongelmaa tai muuta mielenterveydenongelmaa, joka voisi haitata leikkauksen jälkeen seurantaprosessia. Tätä varten voi olla tarpeellista psykologin tai psykiatrin konsultaatio.

 

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi, yksi seuraavista ehdoista on täytyttävä:

* Jos asiakkaan painoindeksi on 40-44,9 kg / m2, hänellä on myös oltava jokin seuraavista sekundaarisista sairauksista:

– sokeritauti
– verenpainetauti
– niveltulehdus kantavissa nivelissä
– uniapnea
– munasarjojen monirakkulaoireyhtymä

tai

* Asiakkaan painoindeksi on vähintään 45 kg / m2.

Korvaushakemuksiin on liitettävä lääkärin huomautus, jossa täsmennetään, että edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Asiakkaat voivat vaatia korvausta jälkikäteen käyttämällä lomaketta SV 128e. Lääkärin huomausten on hakemuksiin liitettävä lisäksi maksutosite ja hoitokuvaukset.

 

Lisätietoja:

Kela.fi > Hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa