fbpx

KELA-korvaus

 

Henkilöt, jotka matkustavat Suomesta toiseen EU-maahan saadakseen lääketieteellistä hoitoa ilman ennakkolupaa, voivat saada joistakin hoitokuluista korvauksia. Korvaus vastaa määrää, joka maksettaisiin, jos hoito olisi saatu yksityisen sektorin terveydenhuollon tarjoajalta Suomessa.

Hoidon on oltava osa palveluvalinnasta Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä ja korvattavissa Suomen sairausvakuutuslain mukaan.

Laihdutusleikkauksen kulut korvataan, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Laihdutuskirurgiassa korvauskelpoisia ovat laparoskooppinen mahalaukun ohitusleikkaus, laparoskooppinen mahalaukun vertikaalinen kavennus (resektio) ja laparoskooppinen mahalaukun plikaatio.

Nykyinen korvausprosentti kaikissa edellä mainituissa toimenpiteissä on jopa 15–20 % leikkauksen kustannuksista.

Laihdutusleikkauksen kustannukset voidaan korvata Suomen sairausvakuutuslain mukaan, jos hoito on parhaiden käytännön standardien mukainen.

 

Seuraavat vaatimukset on täytettävä:

– Leikkauksen tarve arvioidaan etukäteen endokrinologilla tai sopivalla kokeneella sisätautilääkärillä
– Leikkausta täytyy edeltää vähintään kuuden kuukauden pituinen konservatiivinen painonlaskuhoito, jonka tulos on dokumentoitu
– On varmistettava, että asiakkaalla ei ole päihdeongelmaa tai muuta mielenterveysongelmaa, joka voisi haitata leikkauksen jälkeistä seurantaa. Tätä varten voidaan tarvita psykologin tai psykiatrin konsultaatio.

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi yhden seuraavista ehdoista on täytyttävä:

* Jos asiakkaan painoindeksi on 40–44,9 kg/m2, hänellä on myös oltava jokin seuraavista sekundaarisista sairauksista:

– sokeritauti
– verenpainetauti
– niveltulehdus kantavissa nivelissä
– uniapnea
– munasarjojen monirakkulaoireyhtymä

tai

* Asiakkaan painoindeksi on vähintään 45 kg/m2.

 

Korvaushakemuksiin on liitettävä lääkärin huomautus, jossa täsmennetään, että edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Asiakkaat voivat hakea korvausta jälkikäteen käyttämällä lomaketta SV 128e. Lääkärin huomautuksen lisäksi on hakemuksiin liitettävä maksutosite ja hoitokuvaukset.

 

Lisätietoja:

Kela.fi > Hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa