fbpx

Ilukirurgi konsultatsioon

Ilukirurgi konsultatsiooniks valmistumine

Kirurgi konsultatsiooni põhieesmärgiks on välja selgitada Teie sobivus operatsiooniks, lisaks milline konkreetne operatsioonimeetod Teile sobib ning millist tulemust oodata võib.

Sama tähtis on aga ka kõikidele Teie jaoks olulistele küsimustele vastuste saamine, et saaksite teha kaalutletud otsuse ning mis peamine, leiaksite ühise keele ja usalduse oma kirurgiga. Health Clinicus viivad konsultatsioone läbi opereerivad kirurgid ise, nii on võimalik tagada personaalseim ning professionaalne lähenemine igale patsiendile. Kirurgi valik operatsiooni kasuks otsustamisel on väga oluline ning vajalikku inimlikku kontakti ilma konsultatsioonita pole kahjuks võimalik luua.

Health Clinicu kirurgid juhinduvad konsultatsioone läbi viies põhimõttest, et see oleks võimalikult informatiivne ning patsiendi soovidest lähtuv.

Meie eesmärgiks on alati leida parim võimalik lahendus ning palume arvestada sellega, et vahel harva tuleb ette ka seda, kus operatsioon ei pruugi anda soovitud tulemust. Sellisel juhul tasub hoolikalt kaaluda, kas operatsioon ette võtta või mitte – kirurg annab selles osas alati oma hinnangu ja soovituse.

 

Konsultatsiooni ülesehitus

* Probleemi välja selgitamine ning visuaalne ülevaatus (kuna riided tuleb eemaldada, soovitame kanda riideid ja pesu, mida on mugav ära võtta)

* Teie terviseajalugu, ravimid jms

* Teie ootused operatsioonile

* Operatsiooniks sobivuse hindamine ja võimalikud tulemused

* Operatsioonimetoodika ja protseduuri spetsiifika selgitamine

* Operatsiooni riskid ja võimalikud komplikatsioonid

* Operatsioonist taastumise aeg ja järelhooldus

 

Soovitame Teil enne konsultatsiooni tutvuda võimalikult põhjalikult Teid huvitava protseduuriga, et oleksite hästi informeeritud. Sellisel juhul saate konsultatsiooni käigus keskenduda rohkem olulisele. Palju infot leiate meie koduleheküljelt operatsioonikirjelduste alt, kuid alati võite internetist lisainformatsiooni otsida.

 

Mida kirurgilt konsultatsioonis küsida?

Toome välja nimekirja olulisematest küsimustest:

* Millist operatsiooni mulle soovitate, et ma saavutaksin ihaldatud tulemuse?

* Kas ma olen hea kandidaat selleks operatsiooniks? Kui ei, siis mis põhjusel?

* Kas parima tulemuse saavutamiseks oleks vajalik mõni täiendav operatsioon või protseduur?

* Kuidas operatsioon läbi viiakse?

* Kas operatsioon toimub kohalikus tuimestuses või üldnarkoosis?

* Kui kaua operatsioon kestab?

* Mis on operatsiooni oodatav tulemus?

* Millised on operatsiooni riskid ning kui sagedased on komplikatsioonid?

* Kus operatsioon toimub?

* Kui kaua ma haiglas viibin?

* Kui kiiresti ma saan tavaellu naaseda ning treeninguid jätkata?

* Millist valu võib oodata taastumisperioodil?

* Kuhu tulevad armid?

* Kui mul tekib mingi terviseprobleem, siis kuidas ma toimima pean?

* Millal toimub esimene järelkontroll?

* Kui kaua operatsiooni tulemus püsib?

* Kas võib olla vajadus kordusoperatsiooni järele?

* Kuidas ma peaksin operatsiooniks valmistuma?

* Kui mitu antud operatsiooni te olete teostanud?

* Kui pikk on teie kogemus ilukirurgias?