fbpx

Privaatsustingimused

The Health Clinic OÜ kaitseb oma klientide isikuandmeid, millest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsustingimused. Tingimused reguleerivad kodulehekülje www.thehealthclinic.eu kaudu kogutavate isikuandmete töötlemise tingimusi, millega iga kodulehekülje kontaktivormi täitja peab nõustuma.

Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub The Health Clinic OÜ kehtivatest siseriiklikest ja Euroopa Liidu õigusaktidest – privaatsustingimuste aluseks on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) ja Eesti Vabariigi Isikuandmete Kaitse Seadus, mille eesmärk on isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõiguste ja põhivabaduste kaitsmine kooskõlas avalike huvidega.

Kodulehekülje www.thehealthclinic.eu omanik ja andmete vastutav töötleja on The Health Clinic OÜ, aadress Tartu mnt 13, Tallinn 10145, äriregistri kood 11837333, telefon 6000 925 ning e-mail clinic@thehealthclinic.eu. The Health Clinic OÜ andmekaitsespetsialist on Mihkel Adamson, e-mail mihkel.adamson@thehealthclinic.eu.

 

MILLISEID ANDMEID KOGUTAKSE

The Health Clinic OÜ töötleb isikuandmeid, mis on saadud otse ja vabatahtlikult andmesubjektilt läbi veebilehe kontaktivormi.

The Health Clinic OÜ töötleb järgnevaid isikuandmeid:

1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood ja/või sünniaeg;
3) pikkus;
4) kaal;
5) aadress, kontakttelefon ja e-posti aadress;
6) terviseandmed.

 

ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti poolt kontaktivormis antud nõusolek.

Kogutavaid isikuandmeid töödeldakse Teenuse vahendamise eesmärgil. Nendeks eesmärkideks on:

1) Isikuga ühenduse võtmine tema poolt edastatud kontaktandmeid kasutades;

2) Hindamine, kas operatsioon on andmesubjekti ehk veebilehe kontaktvormi kaudu päringu teinud isikule näidustatud.

 

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on õigus:

  • oma isikuandmetega tutvuda;
  • isikuandmete kustutamisele, kui ei ole seadusest või lepingust tulenevat isikuandmete säilitamise kohustust;
  • esitada vastuväiteid ja teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  • nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta;
  • esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

 

ANDMETE SÄILITAMINE

Kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni 1 aasta alates viimasest kontaktist.

 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

The Health Clinic OÜ ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele välja arvatud juhul, kui andmete esitamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest või kui see on vajalik teenuste osutamiseks (haigla, labor vms). The Health Clinic OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab e-poes maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

KÜPSISTE KASUTAMINE

The Health Clinic OÜ veebileht www.thehealthclinic.eu võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja (browser) automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab.

Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida, selleks tuleb muuta veebilehitseja seadmeid.

 

TURVALISUS

The Health Clinic OÜ rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul.