fbpx

Kirurgi konsultatsioon

Konsultatsiooni põhieesmärgiks on välja selgitada Teie sobivus operatsiooniks, ühtlasi milline konkreetne operatsioonimeetod või kombinatsioon operatsioonidest Teile sobib ning millist tulemust oodata võib.

Sama tähtis on aga ka kõikidele Teie jaoks olulistele küsimustele vastuste saamine, et saaksite teha kaalutletud otsuse ning mis peamine, leiaksite ühise keele ja usalduse oma kirurgiga. The Health Clinicus viivad konsultatsioone läbi opereerivad kirurgid ise, nii on võimalik tagada personaalseim ning professionaalne lähenemine igale patsiendile. Kirurgi valik operatsiooni kasuks otsustamisel on väga oluline ning vajalikku inimlikku kontakti ilma konsultatsioonita pole kahjuks võimalik luua.

Meie kirurgid juhinduvad konsultatsioone läbi viies põhimõttest, et see oleks võimalikult informatiivne ning patsiendi soovidest lähtuv.

 

Konsultatsiooni ülesehitus

* Probleemi välja selgitamine, iluoperatsioonide puhul visuaalne ülevaatus

* Teie terviseajalugu, ravimid jms

* Teie ootused operatsioonile

* Operatsiooniks sobivuse hindamine ja võimalikud tulemused

* Operatsioonimetoodika ja protseduuri spetsiifika selgitamine

* Operatsiooni riskid ja võimalikud komplikatsioonid

* Operatsioonist taastumise aeg ja järelhooldus

Soovitame Teil enne konsultatsiooni tutvuda võimalikult põhjalikult Teid huvitava protseduuriga, et oleksite hästi informeeritud. Sellisel juhul saate konsultatsiooni käigus keskenduda rohkem olulisele. Põhjalikud selgitused leiate meie koduleheküljelt operatsioonikirjelduste alt, kuid alati võite internetist lisainformatsiooni otsida.

 

Hinnad

Kirurgi konsultatsioon 30 minutit – 50 €

Kirurgi konsultatsioon 15 minutit – 0 € (kiirkonsultatsioon valikus ainult rinnaoperatsioonidele)