fbpx

Võida 1000€ unistuste reis! 1

Pikenda suve ja vii oma elu uuele tasemele! Kõigi vahel, kes tulevad konsultatsioonile ajavahemikul 01.10-30.11.2018, loosime välja €1000 väärtuses Estraveli kinkekaardi. Puhkus päikese all annab energiat talveks, unistuste välimus aga terveks edasiseks eluks.

Võitja kuulutame välja The Health Clinic Facebook’i lehel 02.12.2018.

Registreeri konsultatsioonile

 

 

 

Kampaania tingimused:

 1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi The Health Clinic OÜ (edaspidi kampaania Korraldaja), Tartu maantee 13, Tallinn 10145.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania kestab ajavahemikus 01.10-30.11.2018
 4. Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.
 5. Kampaania auhinnaks on Estraveli kinkekaart väärtusega 1000€ (üks tuhat eurot).
 6. Kampaanias saavad osaleda kõik inimesed, kes on käinud Korraldaja juures konsultatsioonil (Tartu maantee 13, Tallinn) ja kes on selleks avaldanud soovi, täites vastavasisulise ankeedi koha peal. 
 7. Loosimine viiakse läbi 02.12.2018.
 8. Auhinda ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.
 9. Auhinna võitja nimi avalikustatakse Korraldaja Facebooki lehel 02.12.2018.
 10. Kampaania korraldaja võtab võitjaga ühendust ning väljastab auhinna võitjale ajavahemikul 02.12 – 21.12.2018. Auhinna üleandmine toimub Korraldaja ruumides. Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik hiljemalt 21.12.2018 loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.
 11. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest kampaania korraldaja Facebooki lehel ja aadressil www.thehealthclinic.eu
 12. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 13. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 14. Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub kampaania korraldaja.
 15. Lisainfo saamiseks palume pöörduda The Health Clinicu poole e-posti teel aadressil clinic@thehealthclinic.eu
  või telefonil 6000 925.
 16. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale e-posti aadressil clinic@thehealthclinic.eu. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.
Registreeri konsultatsioonile SIIN